Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Zjawiska świetlne, Soczewka

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem zjawisk świetlnych;
 • Poznanie i wyjaśnienie zjawiska powstawania obrazu przy użyciu soczewki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest zjawisko świetlne oraz proces odbicia światła;
 • Umie scharakteryzować soczewkę jako przedmiot służący do tworzenia obrazu;
 • Potrafi podać przykłady zastosowania soczewki.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zjawiska świetlne

 1. Omówienie terminu- odbicie światła oraz odniesienie tego zjawiska do powierzchni różnego rodzaju i różnej barwie;
 2. Scharakteryzowanie elementów odblaskowych oraz ich zastosowania w codziennym życiu.
 3. Wyjaśnienie zasady powstawania obrazu za pomocą soczewki;
 4. Opisanie roli zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego;
 5. Omówienie mechanizmu powstawania obrazu w oku.

Leave a Reply