Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Wirusy i bakterie, Choroby wirusowe i bakteryjne

Cele główne:

 • Poznanie wirusów i bakterii pod kątem powstawania chorób;
 • Zaznajomienie się z pojęciem choroby wirusowej i bakteryjnej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest wirus i bakteria, w jakich środowiskach żyją i jakie mają znaczenie w życiu człowieka;
 • Umie scharakteryzować choroby wywoływane przez wirusy i bakterie;
 • Zna potencjalne metody zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy i bakterie.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Bakterie i wirusy

 1. Omówienie terminu- bakteria i wirus;
 2. Scharakteryzowanie środowisk, w jakich występują bakterie i wirusy, metody rozmnażania się, mutacje oraz  ich znaczenie w środowisku i życiu człowieka.

Przebieg:

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Choroby bakteryjne i wirusowe

 1. Omówienie metod przenoszenia chorób wirusowych oraz bakteryjnych;
 2. Wyjaśnienie różnic w zapobieganiu chorób wywoływanych przez organizmy chorobotwórcze oraz małe cząstki zakaźne;
 3. Wyjaśnienie metod zapobiegania przenoszeniom chorób z podziałem na choroby wywoływane przez bakterie i wirusy.

 

Leave a Reply