Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  7 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Początek Stworzenia

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z postaciami Adama i Ewy oraz rolą, jaką odegrali we wczesnych dziejach świata;
  • Poznanie terminu- raj utracony oraz wyjaśnienie faktu wygnania pierwszych ludzi z raju.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi scharakteryzować wczesne dzieje świata na podstawie informacji zawartych w Biblii;
  • Przyswaja wiedzę na temat podstaw wiary chrześcijańskiej;
  • Wie, czym są pokusy w życiu codziennym.

Metody:

  • Wykład;
  • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Początek Stworzenia

  1. Zapoznanie uczniów z postaciami pierwszych ludzi we wczesnych dziejach świata;
  2. Wyjaśnienie uczniom, dlaczego nie jest możliwe przebywanie w miejscu o nazwie „raj”;
  3. Obejrzenie filmu animowanego „Opowieści Biblijne – Stworzenie świata”.

Leave a Reply