Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  7 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Początek Stworzenia – Adam i Ewa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z procesem stworzenia świata według wiary chrześcijańskiej;
 • Zaznajomienie uczniów z postaciami Adama i Ewy;
 • Poznanie terminu- raj utracony, pierwszy grzech oraz wyjaśnienie przyczyny wygnania z raju pierwszych ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opowiedzieć o wczesnych dziejach świata na podstawie informacji zawartych w Biblii;
 • Zna i potrafi scharakteryzować podstawy wiary chrześcijańskiej;
 • Wie, czym są pokusy w życiu codziennym.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Początek Stworzenia – Adam i Ewa

 1. Dyskusja na temat pierwszych ludzi oraz ich roli na etapie stworzenia świata;
 2. Wyjaśnienie uczniom, dlaczego nie jest możliwe przebywanie w miejscu zwanym rajem;
 3. Emisja filmu animowanego „Opowieści Biblijne – Stworzenie świata”.

 

 

 

Leave a Reply