Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ ruchu

Cele główne:

 • Poznanie budowy i zasady działania elementów układu ruchu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna budowę szkieletu człowieka;
 • Opisuje pracę mięśni;
 • Określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu ruchu.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ ruchu

 1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu ruchu na rysunku poglądowym;
 2. Omówienie funkcji i budowy mięśni;
 3. Omówienie pracy mięśni narządów wewnętrznych;
 4. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi funkcjonowanie układu ruchu.

Leave a Reply