Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  11 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe

Cele główne:

 • Poznanie pojęć- strefa klimatyczna, krajobraz oraz ich scharakteryzowanie;
 • Znajomość efektu działań człowieka mających wpływ na krajobraz Ziemi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest strefa klimatyczna oraz potrafi opisać klimat morski i kontynentalny;
 • Potrafi scharakteryzować strefy krajobrazowe Ziemi;
 • Wie, jakie działania człowieka mają destrukcyjny wpływ na krajobraz Ziemi.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe

 1. Omówienie pojęć- strefa klimatyczna oraz krajobraz ;
 2. Charakterystyka stref krajobrazowych Ziemi;
 3. Omówienie destrukcyjnych działań człowieka na krajobraz Ziemi oraz dyskusja na temat możliwości zmniejszenia tego typu oddziaływań.

 

 

 

Leave a Reply