Konspekt

 

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  11 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu,  Budowa świata

Cele główne:

  • Uczeń potrafi scharakteryzować budowę otaczającego nas świata.

Cele szczegółowe: uczeń: 

  • Umie wyjaśnić terminy- Substancja, Stan skupienia;
  • Potrafi scharakteryzować poszczególne stany skupienia;
  • Zna fizyczne właściwości ciał stałych, ciekłych i gazowych.

Metody:

  • Pogadanka;
  • Wykład;
  • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Budowa świata

  1. Wyjaśnienie terminologii stosowanej w określaniu budowy świata;
  2. Charakterystyka stanów skupienia;
  3. Charakterystyka właściwości fizycznych ciał w otaczającym nas świecie.

Leave a Reply