Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Różnorodność biologiczna

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania pojęcia- różnorodność biologiczna;
 • Poznanie wpływu klimatu oraz sukcesji na rozmaitość form życia na Ziemi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słowa- różnorodność biologiczna;
 • Umie scharakteryzować poziomy różnorodności biologicznej, czyli ekosystemową, gatunkową oraz genetyczną;
 • Zna występowanie rozmaitości form życia na terenie Polski;
 • Zna wpływ klimatu oraz sukcesji na różnorodność biologiczną;
 • Potrafi opisać nagłe zjawiska prowadzące do wymarcia gatunku.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Różnorodność biologiczna

 1. Omówienie pojęcia- różnorodność biologiczna;
 2. Charakterystyka różnorodności biologicznej, ekosystemowej, gatunkowej oraz genetycznej;
 3. Omówienie rozmaitości form życia występujących na terenie Polski;
 4. Wyjaśnienie wpływu klimatu oraz sukcesji na różnorodność biologiczną;
 5. Charakterystyka nagłych zjawisk prowadzących do wymarcia danego gatunku.

 

 

Leave a Reply