Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: W świecie liter, Bawimy się słowami

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy dotyczącej wielkich i małych liter, ćwiczenia w pisaniu “i”;
 • Poznanie pojęcia ABECADŁO, ALFABET;
 • Rozumienie pojęcia “wyrazy wieloznaczne”;
 • Poszerzanie wiadomości o znaczeniu kropki, znaku zapytania i wykrzyknika.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Umie słuchać z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych;
 • Potrafi wykonywać zadanie zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • Umie słuchać z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów lub inne osoby;
 • Dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania,wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;
 • Wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
 • Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające,rozkazujące w wypowiedziach ustnych.

Metody pracy:

 • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Aktywizujące- tworzenie opowiadania;
 • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3,strony 4-13 Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 3, str.4-11, kolorowe kredki, mazaki

Przebieg:

 I jednostka lekcyjna:

Temat: W świecie liter

 1. Słuchanie wiersza J. Tuwima „Abecadło” czytanego przez nauczyciela; wyjaśnienie pojęć abecadło, alfabet; wskazywanie bohatera wiersza i opowiadanie o przygodach liter;
 2. Utrwalanie poznanych liter; przypomnienie różnicy miedzy głoską a literą oraz pojęć samogłoski i spółgłoski; ćwiczenia w pisaniu liter i wyrazów z poznanych liter; wyodrębnianie głosek w nagłosie;
 3. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 4-7 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” 3;

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zabawy słowami

 1. Głośne czytanie tekstu „Zabawy słowami”; wyrazy wieloznaczne; nauka na pamięć wybranej rymowanki – pisanie z pamięci; czytanie wyrazów wspak i ich zapisywanie; rymy i rymowanki; układanie zdań z rymującymi się wyrazami; wypowiedzi na temat rymowanek – przytyków odnoszących się do imion, które mogą sprawić przykrość;
 2. Rozmowa o tym, co jest potrzebne do życia ludziom, zwierzętom i roślinom na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń;
 3. Opowiadanie o przygodzie bohaterki komiksu; ocena zachowania bohaterki; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat hodowli roślin; rozmowa o zapominaniu o swoich postanowieniach i obowiązkach; porządkowanie wydarzeń w historyjce obrazkowej i opowiadanie tak uporządkowanej;
 4. Czytanie zdań ze zrozumieniem;
 5. Ćwiczenia utrwalające poznane litery, ,,Elementarz odkrywców,,, ćwiczenia cz. 3, 7-8.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply