Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „Co zrobić, aby nie chorować”, „Dotrzymujemy obietnic”

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnych wypowiedzi na konkretny temat;
 • Umiejętność głośnego czytania;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Poznanie zasad pisowni wyrazów z “h”, “ch” oraz “nie” z czasownikami;
 • Zapoznanie z  zasadami używania czasowników.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wypowiadać się na temat wskazany przez nauczyciela;
 • Umie czytać opowiadanie dzieciom z klasy;
 • Potrafi rozróżnić co ma dobry wpływ na człowieka;
 • Zna nowe słownictwo;
 • Z zasady pisowni wyrazów z “h”, “ch” i “nie” z czasownikami;
 • Wie, czym jest czasownik oraz na jakie pytania odpowiada.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:Co zrobić, aby nie chorować

 1. Wypowiedzi o przyczynach zachorowań i sposobach zapobiegania chorobom – na podstawie tekstu Anny Sójki „Chlapacze”;
 2. Tworzenie rodzin wyrazów. Pisownia wyrazów z h, ch oraz nie z czasownikami;
 3. Układanie zdań.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dotrzymujemy obietnic

 1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obietnic;
 2. Pożądane cechy i zachowania dobrego kolegi oraz o składaniu i dotrzymywaniu obietnic – na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka „Ważna karta”;
 3. Opowiadanie historyjek na podstawie ilustracji.

Leave a Reply