Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Rym i jego znaczenie w tekście

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem rymu oraz jego znaczeniem w tekstach literackich.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi wyjaśnić, czym jest rym oraz wskazać go w tekście literackim;
  • Umie znaleźć rymy na potrzeby utworzenia tekstu do podkładu muzycznego;
  • Wie, jakie znaczenie ma rym w utworach muzycznych.

Metody:

  • Pogadanka;
  • Burza mózgów;
  • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rym

  1. Wyjaśnienie, czym jest rym oraz jakie ma znaczenie w tekstach literackich;
  2. Omówienie podstawowych rodzajów rymów;
  3. Próba utworzenia kilku rymowanych wersów na potrzeby umiejscowienia ich w przykładowym utworze muzycznym.

 

 

 

 

Leave a Reply