Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja 4– 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Koniec II wojny światowej

Cele główne:

  • Rozwijanie pasji historycznej poprzez poszerzenie wiedzy o zakończeniu II wojny światowej i towarzyszących temu okolicznościach;
  • Poznanie kształtu świata tuż po zakończeniu działań wojennych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Zna czynniki decydujące o zakończeniu wojny i kształcie polityki globalnej;
  • Umie opisać sytuację Polski w świetle nowego ładu.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów;
  • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Koniec II wojny światowej.

  1. Omówienie zakończenia działań wojennych i ich efektów;
  2. Charakterystyka nowego podziału świata;
  3. Opisanie sytuacji Polski w świetle nadchodzących zmian.

 

 

 

 

Leave a Reply