Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 13 – 23 marca 

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter R oraz nauka czytania prostych wyrazów, Magiczna cyfra 7 a dni tygodnia, Pory roku

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z zapisem graficznym litery R i r oraz cyfry 7;
 • Próby zapisu omawianych litery oraz cyfry;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery wcześniej poznanych liter;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia wyrazów oraz próby tworzenia wyrazów;
 • Próby czytania prostych wyrazów;
 • Zapoznanie z pojęciem tygodnia oraz dni tygodnia;
 • Zapoznanie uczniów ze zmianami w przyrodzie, jakie zachodzą w równych porach roku;
 • Próby wyjaśnienia do czego są potrzebne pory roku

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzoną literę;
 • Odnaleźć omawianą literę i pośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Przeczytać proste wyrazy;
 • Zapisać wprowadzoną cyfrę;
 • Odnaleźć omawianą cyfrę pośród innych;
 • Wyjaśnić analogię między cyfrą 7 a dniami tygodnia;
 • Wyjaśnić, jakie mamy pory roku i jakie jest ich znaczenie.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z podręcznikiem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami, obserwacja przyrody;
 • Problemowa- zgadywanka, praca z  ilustracjami, burza mózgów, praca z zeszytem, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery “R” i “r”

 1. Scharakteryzowanie litery “R” i “r”;
 2. Próby zapisu graficznego litery “R” i “r”;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery “R” i “r”, zwrócenie uwagi na staranność;
 4. Próby czytania prostych wyrazów.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Magiczna cyfra 7 a dni tygodnia

 1. Zapoznanie z tekstem dotyczącym omawianego tematu;
 2. Dlaczego tydzień jest podzielony na dni i dlaczego jest ich 7;
 3. Dyskusja na temat, co robimy w poszczególne dni tygodnia;
 4. Wprowadzenie cyfry 7 i jej charakterystyka;
 5. Próba zapisu cyfry 7.

 III jednostka lekcyjna:

Temat: Pory roku

 1. Omówienie, czym są pory roku;
 2. Charakterystyka pór roku;
 3. Wyjaśnienie, jakie jest ich znaczenie dla przyrody;
 4. Dyskusja na temat pór roku.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply