Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja   6– 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Indoeuropejczycy, Upadek I Rzeczpospolitej

Cele główne:

 • Wyjaśnienie występowania podobieństwa między językami europejskimi;
 • Zapoznanie z koncepcją wspólnego rdzenia kultury europejskiej;
 • Poznanie najważniejszych wydarzeń z okresu zmierzchu I Rzeczpospolitej, władców oraz faktów historycznych z tego okresu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze teorie dotyczące wspólnego pochodzenia kultur europejskich;
 • Dostrzega podobieństwa między różnymi językami, religiami i społeczeństwami;
 • Rozumie najważniejsze zmiany w sytuacji Polski w XVIII wieku;
 • Zna próby powstrzymywania rozkładu i upadku państwa;
 • Potrafi scharakteryzować ostateczny wynik starć politycznych zmierzchu I Rzeczpospolitej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Indoeuropejczycy

 1. Przedstawienie teorii o wspólnym pochodzeniu kultur europejskich;
 2. Omówienie podobieństw między różnymi kulturami, językami, religiami.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Upadek I Rzeczpospolitej

 1. Przedstawienie sytuacji geopolitycznej Polski w XVIII wieku;
 2. Omówienie wojen, reform i innych procesów dziejowych;
 3. Omówienie procesu rozkładu i zniknięcia państwa z map Europy.

 

 

 

Leave a Reply