Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  6 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wybuch II wojny światowej

Cele główne:

 • Opisanie przyczyn i wybuchu konfliktu i kontekstu wydarzeń;
 • Zaznajomienie ucznia z pierwszym etapem działań wojennych (rok 1939);

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna okoliczności i przyczyny wybuchu II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wybuch II wojny światowej

 1. Omówienie sytuacji Polski w 1939 roku;
 2. Omówienie działań wojennych pierwszego roku wojny;
 3. Przedstawienie przyczyn klęski wrześniowej;
 4. Charakterystyka najważniejszych postaci, miejsc i wydarzeń.

 

 

 

 

Leave a Reply