Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  6 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Rzeczpospolita szlachecka

Cele główne:

  • Poznanie sytuacji geopolitycznej I rzeczpospolitej;
  • Zapoznanie z kulturą polską w XVIII wieku.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Zna najważniejsze pojęcia związane z kulturą I Rzeczpospolitej;
  • Umie scharakteryzować skojarzenia związane z Polską w XVIII wieku;
  • Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze postacie tego okresu.

Metody:

  • Wykład;
  • Burza mózgów;
  • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rzeczpospolita szlachecka

  1. Omówienie sytuacji I Rzeczpospolitej w XVIII wieku;
  2. Charakterystyka unikatowości ówczesnej kultury, jej słabości i atutów.

 

 

 

 

Leave a Reply