Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język polski. 

Temat 1: Przyjaźń poddana próbie.

 

Cele główne:

 • kształtowanie kompetencji językowych;
 • wzbogacanie osobowości ucznia, wprowadzanie w świat wartości;
 • tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Cele lekcji: Uczeń:

 • podaje różne określenia charakteryzujące Alinę i Balladynę;
 • cytuje fragmenty potwierdzające odpowiedź;
 • dostrzega zróżnicowanie postaw etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość;
 • tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi;
 • stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną wypowiedź na zadany temat.

 

Temat 2 : Kiedy pisać „ą” i „ę”.

Cele główne:

 • rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • referuje zasady pisowni samogłosek ą i ę w zakończeniach wyrazów;
 • wyjaśnia przyczynę problemu z zapisem samogłosek ą i ę;
 • wskazuje przykłady wyrazów kończących się na ą i ę;
 • wskazuje słowa, w których ą wymienia się na ę oraz ę na ą;
 • stosuje zasady pisowni ą i ę w wypowiedzi pisemnej.

Dodaj komentarz