Przedszkole

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Jesienne dywany.

Temat: Kolory jesieni.

 

Dziecko:

 • Dostrzega zmiany w świecie przyrody charakterystyczne dla jesieni;
 • Nazywa kolory;
 • Różnicuje ekosystemy: sad, ogród, park, las;
 • Rozpoznaje różne gatunki drzew;
 • Nazywa części roślin;
 • Oddaje ruchem charakter muzyki, doskonali poczucie rytmu;
 • Twarzy zbiory i przelicza jego elementy;
 • Tworzy kompozycje płaskie i przestrzenne z naturalnego tworzywa.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”;
 • Zabawy ruchowe w kole: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”;
 • Wysłuchanie wiersza pt. „ Jesienią” M. Konopnickiej;
 • Liście listeczki – zajęcia matematyczne, klasyfikowanie, przeliczanie, stosowanie liczebników głównych, nazywanie kolorów;
 • W sadzie, ogrodzie, parku i lesie – pogadanka, różnicowanie ekosystemów, nazywanie roślin i ich owoców;
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer wśród drzew, oglądanie kory, zbieranie liści, i ich owoców;
 • Jesienne drzewa – praca plastyczna;
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Dodaj komentarz