Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Mój dom. Wprowadzenie litery M. 

Cele ogólne:

 • Utrwalenie określeń nad, pod, przed, za, obok;
 • Utrwalenie określeń po stronie prawej, po stronie lewej;
 • Charakterystyka naszych domów;
 • Charakterystyka litery M;
 • Próba zapisu litery M;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim domu;
 • Używa właściwych określeń do opisu w przestrzeni;
 • Zaspokoił ciekawość na temat wyglądu domu kolegów;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi odnaleźć literę M pośród innych;
 • Potrafi zapisać poprawnie literę M;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

 

Temat 3: A ja potrafię!- klasówka. 

  Cele ogólne:

 • Rozwijanie i kształtowanie logicznego myślenia;
 • Doskonalenie samodzielnego wykonywania zadań;
 • Sprawdzenie umiejętności zapisu prostych wyrazów;
 • Sprawdzenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi zapisać proste sylaby;
 • Potrafi opisać podzielić wyraz na sylaby;
 • Wykorzystuje elementy logiki do wykonywania zadań;
 • Potrafi pracować samodzielnie;
 • Potrafi przeczytać proste sylaby.

 

 

 

 

Dodaj komentarz