Historia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 7 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Przeciwko Świętemu Przymierzu.

Cele główne:

  • Ukazanie genezy sprzeciwu wobec postanowień Świętego Przymierza;
  • Omówienie przebiegu Wiosny Ludów 1848-1849 r.;
  • Zarysowanie problemu wojny krymskiej 1853-1856 r.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Zna przyczyny walki z ładem wiedeńskim;
  • Potrafi wymienić rewolucje i powstania narodowe w latach 20 i 30 XIX w;
  • Wie czym było zjawisko Wiosny Ludów 1848-1849 r.;
  • Rozumie przyczyny wybuchu rewolucji;
  • Potrafi krótko omówić przebieg rewolucji we Francji, państwach niemieckich i włoskich oraz w Austrii;
  • Zna przyczynę, przebieg i skutek wojny krymskiej 1853-1856 r.

Dodaj komentarz