Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 7 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Epoka rycerzy.

Cele główne:

  • Omówienie rycerstwa jako grupy społecznej;
  • Ukazanie życia codziennego stanu rycerskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

  • Wie kim był rycerz i kto mógł nim zostać;
  • Zna poszczególne etapy awansów w hierarchi rycerskiej;
  • Wie czym było pasowanie na rycerza i czym był kodeks rycerski;
  • Potrafi wymienić z czego składało się uzbrojenie rycerskie;
  • Potrafi opisać jak wyglądało życie codzienne średniowiecznego rycerza;
  • Zna postać Zawiszy Czarnego z Garbowa;
  • Wie jak wyglądał i funkcjonował średniowieczny zamek.

Dodaj komentarz