Religia

Konspekt dla klasy 1 ,2, 3

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 6 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Święta to nie tylko prezenty .

Cele ogólne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem Świąt Bożego Narodzenia;
  • Przygotowanie do Bożego Narodzenia – praca w grupach.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Potrafi opowiedzieć o najważniejszych faktach towarzyszących narodzinom Jezusa;
  • Wyjaśnia pojęcie Świąt Bożego  Narodzenia;
  • Wymienia oznaki Bożego Narodzenia (szopka  Bożonarodzeniowa , tradycje wigilijne.

Dodaj komentarz