Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 6 –30 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Boże Narodzenie 

  Cele ogólne:

  • Praca z fragmentami  Pisma świętego;
  • Przybliżenie przy pomocy tekstów Ks. Jana Twardowskiego prawdy, że Bóg przychodzi na ziemię aby zbawić każdego człowieka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Uczeń  zna ewangeliczne opowiadanie o Narodzeniu Pana Jezusa;
  • Rozumie prezentowane teksty i potrafi je omówić ;
  • Zna tradycje Wigilijne.

Dodaj komentarz