Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Czytam i piszę- to jest coś wielkiego!

Cele ogólne:

  • Utrwalenie umiejętności czytania;
  • Utrwalenie umiejętności pisania ze słuchu;
  • Czytanie zadanego tekstu;
  • Pisanie ze słuchu podanego tekstu.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Potrafi samodzielnie przeczytać zadany tekst;
  • Odpowiednio intonować znaki przestankowe;
  • Potrafi przeczytać napisy znajdujące się w otoczeniu;
  • Potrafi zapisać ze słuchu podany tekst;
  • Potrafi w skupieniu wykonać podane zadania.

 

 

 

Dodaj komentarz