Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 5 –26 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Jak zwierzęta przygotowuja sie do zimy na podstawie opowiadania „ Z przygód Krasnala Hałabały” L. Krzemieniecka. Wykonanie pracy plastycznej  „Jeż”. Sprawne poslugiwanie sie nozyczkami. Wprowadzenie litery «J» na podstawie wyrazu «jajo».

Cele ogólne:

  • Zapoznanie z utworem polskiej literatury dziecięcej,
  • Zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
  • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
  • Wprowadzenie do nauki czytania

Cele szczegółowe: Uczeń :

  • Zna i prawidłowo nazywa leśne zwierzęta
  • Wypowiada się na temat chcarakterystycznych cech oipisujących zachowanie i zwyczaje jeża, wiewiórki i niedzwiedżia.
  • Prawidłowo posługuje się nożyczkami i wycina po śladzie.
  • Rozpoznaje litere “J” w tekście.

 

 

Leave a Reply