Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 6 – 26 LISTOPAD 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Budowa atomu i Budowa wodorotlenków, kwasów, soli

Cele główne:

  • opis budowy atomu
  • położenie atomu w układzie okresowym
  • obliczanie liczb elementarnych atomu
  • obliczanie mas cząsteczkowych
  • konfiguracja elektronowa atomu

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

  • analizować położenia atomu w układzie okresowym okres/grupa
  • obliczać: liczba protonów, elektronów, neutronów atomu
  • obliczać masy cząsteczkowe [µ]
  • rozpisywanie konfiguracji elektronowej atomu w formie graficznej, skróconej oraz w formie modelu

Leave a Reply