Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 26 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2. Odmiana rzeczowników przez przypadki.

Cele główne:

  • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
  • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
  • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
  • Wie, co to jest przypadek gramatyczny;
  • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
  • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
  • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

 

 

ZADANIE DOMOWE:

 

Proszę uprzejmie, żeby dzieci przypomniały sobie i utrwaliły podstawowe wiadomości o rzeczowniku jako odmiennej części mowy oraz aby zajrzały do zeszytu ćwiczeń z języka polskiego: kl. IV, s. 68-69, ćwiczenie 1,2,3

  1. V s. 25-26 ćwiczenie 1, 2, 3, 4, 5 i wykonały polecenia.

Leave a Reply