Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 26 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Sztuka argumentowania. Uzasadniamy swoje zdanie

Cele główne:

  • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
  • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstu;
  • Zapoznanie z podstawowymi zasadami retoryki, przygotowującymi do swobodnego wypowiadania się ucznia w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi przeczytać tekst ze zrozumieniem;
  • Zna definicję trudnych słów i wyrażeń;
  • Wie co to jest i do czego służy argument;
  • Umie odnajdywać w tekście literackim argumenty i kontrargumenty;
  • Potrafi sam tworzyć argumenty i je uzasadniać;
  • Wie, na czym polega siła perswazji i sztuka argumentowania.

 

 

Leave a Reply