mgr Marta Walczak, klasa II, III

mgr Marta Walczak  wychowawca klasy II, III

WYKSZTAŁCENIE 
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek Edukacja Przedszkolna i terapia dziecka, studia magisterskie 2003-2008
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
  • Praca w Przedszkolu Publicznym nr 20 w Bydgoszczy 09.2008- 11.2008
  • Współpraca z wydziałem do spraw nieletnich Policji w Paryżu 02.2009- 01.2010
  • Terapeuta w Ośrodku terapii metodą Paula Dennisona w Bydgoszczy 05.2007- 11.2007
  • Fus Barnehage Maura ped. leder 11.2010-10.2011
  • Torva Barnehage Pedagogisk Leder 11.2011, nadal pracuję
KURSY I SZKOLENIA
  •  Kurs kolonijny 14.11.2003- 23.11.2003
  • Wykorzystanie pedagogiki Wygotskiego w pracy nauczyciela rok szkolny 2005/2006
  • Metody terapii Paula Dennisona w pracy z dziećmi 05.05.2007
  • Seminarium on – line upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej w ramach projektu  ” Polska szkoła za granicą . Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych. 9.08.2020