SPRAWOZDANIE Z IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWYCH SZKOLEŃ

Dnia 24 września 2016 w Szkole Polskiej w Moss odbyło się szkolenie, zatytułowane “Kształtowanie artystyczne dziecka poprzez ruch w edukacji wczesnoszkolnej” , które prowadziła mgr Aleksandra Bielińska.

Uczestnikami była kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły w Moss oraz nauczyciele z Gdańska, a także różnych terenów Norwegii.

Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczestników o niezbędnej roli ruchu w edukacji wczesnoszkolnej oraz jej wpływu na rozwój dziecka. Prowadząca przedstawiła wyniki wnikliwej analizy badań nad korzyścią zajęć ruchowych na wszechstronny rozwój dziecka, a także opinię rodziców, utwierdzającą w przekonaniu o ważności tychże zajęć w wieku wczesnoszkolnym.

Prowadząca przedstawiła wiele praktycznych sposobów wykorzystania form ruchowych w zajęciach dydaktycznych, które pozostaną wszystkim uczestnikom długo w pamięci, ze względu na ich prostotę, a jednocześnie skuteczność ich praktykowania.

Warsztaty zawierały także tematykę wykorzystywania zajęć ruchowych czy artystycznych w pracy z trudnym dzieckiem. Zajęcia takie mają ogromny wpływ na efekty pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Istotne było także zagadnienie odnośnie wykorzystania zabaw ruchowych w nauczaniu języka obcego. Według badań dzieci młodsze uczą się więcej i skuteczniej poprzez ruch oraz doświadczanie, więc wszelkie zabawy oraz piosenki w obcym języku są łatwiej przyswajane, a także o wiele trwalsze niż metody tradycyjne.

Sesja warsztatowa zakończyła się rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów oraz wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

Tekst : mgr Joanna Dębicka

Dni Otwarte Szkoły i Dzień Dziecka

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA 

DNI OTWARTE SZKOŁY – Bajeczny Dzień Dziecka polskich dzieci w Moss

Dni otwarte szkoły

04 czerwca w PSS w Moss zorganizowano Bajeczny Dzień Dziecka – pełną atrakcji imprezę dla dzieci i rodziców. Impreza przyciągnęła nie tylko przedszkolaki i uczniów PSS w Moss z rodzinami, ale również gości.

Tego typu spotkania stanowi doskonała okazję do wymiany spostrzeżeń, odczuć i wrażeń, a przede wszystkim do integracji i świetnej zabawy środowiska polonijnego w Norwegii, skupionego wokół Foreningen „Barna Polen”.

Na samym początku dzieci wybierały baśniowe wizytówki – sylwetki postaci, w które chcieli się następnie wcielić podczas warsztatów dramowych. Do wyboru byli bohaterowie popularnej baśni znanej wszystkim pokoleniom: Czerwony Kapturek, Wilk, Babcia i Gajowy. Zanim jednak przeprowadzono warsztaty nasz gość – Ewa Jańczak, animatorka zabaw z Poznania – zachęciła do zabawy powitalnej. Śmiechu było co niemiara. Podczas warsztatów dramy uczestnicy mieli za zadanie uważnie słuchać baśni czytanej przez znanego już w Moss bajarza – Łukasza Bernadego z Szamotuł. W chwili, gdy padła nazwa jednego z wybranych bohaterów, odpowiednia grupa uczestników musiała odegrać wybraną postać za pomocą charakterystycznego, wskazanego wcześniej gestu i dźwięku.

Po kolejnej zabawie bajarz opowiedział dzieciom historię „Bursztynowa korona” z towarzyszeniem dźwięków instrumentu. Podsumowaniem baśni była pierwsza konkurencja konkursu „Za siedmioma baśniami”. Trzeba było odpowiedzieć na pytania związane z wysłuchaną historią. Następnie dzieci pod kierunkiem Ewy Jańczak bawiły się w fale i w szumiące morze, a potem zostały zaproszone do zbierania papierowych bursztynów i układania z nich podarunku dla króla Bałtyku. Można było coś dorysować. Fantazja dzieci zaskoczyła wszystkich, czegoż to nie ofiarowywano Królowi Bałtyku: korony, kwiaty, pojazdy, roboty, zamki i wiele innych podarunków. Najciekawsze prace zostały nagrodzone punktami konkursowymi.

Kolejna opowieścią była Sobotnia góra – tradycyjna baśń polska. Przekazana przez Łukasz Bernadego historia zaciekawiła młodych słuchaczy. Po kolejnej zabawie dzieci przystąpiły do malowania pacynek przygotowanych z celowo na ten dzień przygotowanymi z polskimi motywami ludowymi – wzorami znanymi z wycinanek łowickich. Każde dziecko za pomocą kredek miało stworzyć wizerunek postaci pozytywnej lub negatywnej. Niektóre maluchy wykazały się tak wielką wyobraźnią, że po jednej stronie pacynki stworzyły postać złą, często z wielkimi oczami i wyszczerzonymi zębami, a z drugiej strony – pełen spokoju i radości portret postaci dobrej.

W południe zorganizowano krótką uroczystość patriotyczną, podczas której uczniowie PSS w Moss recytowali wiersze. Stworzyło to dobrą okazję do promocji PSS w Moss, której zwieńczeniem było wypuszczenie przez dzieci napełnionych helem baloników z informacjami o szkole. Następnie wszyscy udali się na smaczny posiłek. Po uzupełnieniu zapasów energii dzieci wróciły jeszcze do wnętrza jednej z klas, gdyż został tam rozstrzygnięty konkurs „Za siedmioma baśniami”. Zdobywcy największej liczby punktów, autorzy najpiękniejszych prac otrzymali nagrody książkowe, w tym trzy egzemplarze książki naszego gościa, Łukasza Bernadego „Baśnie doliny Samy”, a pozostałe dzieci – drobne upominki ufundowane przez MyCall.

Zarówno dzieci, jak i dorośli nie mogli się już doczekać klauna. Klaun zabawiał uczestników, zachęcał ich do skakania przez skakankę, zabawy w ciuciubabkę i puszczał ogromne bańki mydlane. Potem chodził zabawnym krokiem i częstował dzieci pop-cornem, w tym czasie asystentka malowała dzieciom twarze. Można też było zrobić sobie zdjęcie z klaunem, a co bardziej śmiali sprawdzali, z czego zrobiony jest jego nos i barwna czupryna oraz czy to na pewno jest to prawdziwy klaun. Podczas zabaw dzieci odbyło się również spotkanie z rodzicami.

Wśród zabaw przy wspaniałej słonecznej pogodzie, w roześmianym towarzystwie czas minął bardzo szybko i ani się nie obejrzeliśmy, kiedy trzeba było kończyć. Należy podkreślić wielkie zaangażowanie wielu osób w tym dyrekcji PSS w Moss w organizację spotkania. Największa nagrodą dla organizatorów był szczery, serdeczny uśmiech dzieci. Wszak było to ich dzień!

Nie zabrakło też tortów

Egzaminy 28-29 maja

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE

Już po wszystkim

W dniach 28, 29 V 2016 w naszej szkole odbył się egzaminy kwalifikacyjne dla uczniów klas I/ III w ramach projektu edukacyjnego Polskie Szkoły Internetowe Libratus.
W projekcie wzięło udział 12 uczniów naszej szkoły  oraz 18 uczniów z zewnątrz.

Dzieci zdały egzaminy z nauczania zintegrowanego (język polski, matematyka, przyroda, historia) języka angielskiego oraz informatyki. Egzaminy trwały są w sobotę od godz. 8.00 do 18.00, niedzielę od 8.00 do 14.30.

Blok egzaminacyjny trwał półtorej godziny zegarowej, w tym był egzamin ustny i pisemny.

W trakcie egzaminów

Egzaminy zakończyły się sukcesem. Wszystkie dzieci zaliczyły egzamin pozytywnie.

Egzaminatorami byli nauczyciele ze szkoły zaprzyjaźnionej z Łutowca

Przewodniczący prezes stowarzyszenia Elementarz Andrzej Jabłoński
Nauczanie zintegrowane mgr Edyta Ruta
Język angielski mgr Ilona Madej

Dzień Matki 21 maja 2016

Olivia i Tatiana.

W dniu 21 maja 2016 w naszej szkole odbył się Dzień Matki. Dzieci były odświętnie ubrane, pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Wręczyły swoim mamom serca, kwiatki i laurki. Na zakończenie mamy zatańczyły dla swoich dzieci.

 

 

 

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO “WIERSZE JANA BRZECHWY”

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

GRUPA PRZEDSZKOLNA

I MIEJSCE   JULIA KORNAK
II MIEJSCE MARTYNKA ZIEMIŃSKA
III MIEJSCE NIKOLA DEPTUŁA 

KLASA O

II MIEJSCE  TOBIAS OTUATA, SZYMON ADAMSKI

KLASA I, II, III

I MIEJSCE MONIKA MAZUR,
II MIEJSCE VICTORIA UKAEGBU
III MIEJSCE JAKUB KORNAK

KLASA V

I MIEJSCE   INES TOPOLEWSKA
II MIEJSCE  KAJETAN SOBIESKI
III MIEJSCE WIKTORIA SIENKIEWICZ

Karnawał 2016

Karnawał

W dniu 20 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Zabawy i konkursy dzięki, którym dzieci miały wiele uśmiechu i zadowolenia. Program przewidywał

 • Animacje taneczne-zumbowe
 • Taniec na gazecie przy muzyce
 • Malowanie buziek specjalnymi kredkami/farbkami do twarzy
 • Zjadanie ciastek na sznurku – bez pomocy rąk ! Kto pierwszy?
 • Konkurs na najciekawszy strój – pokaz (przejście po „wybiegu” i wybór przez jury)
 • Taniec wokół krzeseł, na ciszę
 • Loterię fantową

 

Jasełka 23 stycznia

Monia w roli Maryi, Krystian w roli Józefa.

W dniu 23 stycznia 2016 społeczność naszej szkoły uczestniczyła w Jasełkach przygotowanych przez dzieci i nauczycieli. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przedstawili scenkę związaną z Bożym Narodzeniem. Nie zabrakło śpiewu kolęd oraz występu małych solistów. Na szczególne podziękowanie zasługuje Monika Mazur, która pięknie zagrała na skrzypcach. Dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu strojów dla dzieci.

Wszystkie dzieci wystąpiły z wielkim zaangażowaniem i wcieliły się w postacie aktorów. 

Mali aktorzy

W roli Maryi wystąpiła Monika Mazur , w roli Józefa Krystian Moder.

Szczególne podziękowania za wielkie poświęcenie w przygotowaniu dzieci do szkolnych jasełek dla Małgorzaty Gołębiewskiej i Magdaleny Kruczek.

ZAPRASZAMY NA KONKURS RECYTATORSKI PT. “WIERSZE JANA BRZECHWY” W DNIU 20 LUTEGO

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
BRZECHWA DZIECIOM

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss. (Foreningen Barna Polen)

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
• konkurs skierowany jest do uczniów PSS w Moss
• każda klasa swoich uczniów
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy,
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców klas
Cele konkursu:
1. popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
2. rozwijanie zdolności recytatorskich,
3. zainteresowanie uczniów poezją,
4. zachęcanie do występów na scenie,
5. prezentacja umiejętności uczniów,
6. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Kryteria oceny
Komisja w skład, której wchodzą:
• nauczyciel muzyki i choreografii mgr Agnieszka Maliszewska
• nauczyciel wychowania przedszkolnego, prowadzi warsztaty teatralne mgr Jolanta Długońska
które dokonają oceny wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 lutego 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.

WYNIKI KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Odbiór nagród

I MIEJSCE

 • FRANCISZEK BENDKOWSKI Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 
 • OLIVIA BŁĄDZIŃSKI 
 • WIKTORIA PTAK 
 • KRYSTIAN GAWEŁ

II MIEJSCE 

 • IGOR  GAWEŁ Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 
 • KRYSTIAN MODER 

III MIEJSCE 

 • VICTORIA UKAEGBU

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM