Dzień Matki 21 maja 2016

Olivia i Tatiana.

W dniu 21 maja 2016 w naszej szkole odbył się Dzień Matki. Dzieci były odświętnie ubrane, pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Wręczyły swoim mamom serca, kwiatki i laurki. Na zakończenie mamy zatańczyły dla swoich dzieci.

 

 

 

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO “WIERSZE JANA BRZECHWY”

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

GRUPA PRZEDSZKOLNA

I MIEJSCE   JULIA KORNAK
II MIEJSCE MARTYNKA ZIEMIŃSKA
III MIEJSCE NIKOLA DEPTUŁA 

KLASA O

II MIEJSCE  TOBIAS OTUATA, SZYMON ADAMSKI

KLASA I, II, III

I MIEJSCE MONIKA MAZUR,
II MIEJSCE VICTORIA UKAEGBU
III MIEJSCE JAKUB KORNAK

KLASA V

I MIEJSCE   INES TOPOLEWSKA
II MIEJSCE  KAJETAN SOBIESKI
III MIEJSCE WIKTORIA SIENKIEWICZ

Karnawał 2016

Karnawał

W dniu 20 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Zabawy i konkursy dzięki, którym dzieci miały wiele uśmiechu i zadowolenia. Program przewidywał

 • Animacje taneczne-zumbowe
 • Taniec na gazecie przy muzyce
 • Malowanie buziek specjalnymi kredkami/farbkami do twarzy
 • Zjadanie ciastek na sznurku – bez pomocy rąk ! Kto pierwszy?
 • Konkurs na najciekawszy strój – pokaz (przejście po „wybiegu” i wybór przez jury)
 • Taniec wokół krzeseł, na ciszę
 • Loterię fantową

 

Jasełka 23 stycznia

Monia w roli Maryi, Krystian w roli Józefa.

W dniu 23 stycznia 2016 społeczność naszej szkoły uczestniczyła w Jasełkach przygotowanych przez dzieci i nauczycieli. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przedstawili scenkę związaną z Bożym Narodzeniem. Nie zabrakło śpiewu kolęd oraz występu małych solistów. Na szczególne podziękowanie zasługuje Monika Mazur, która pięknie zagrała na skrzypcach. Dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu strojów dla dzieci.

Wszystkie dzieci wystąpiły z wielkim zaangażowaniem i wcieliły się w postacie aktorów. 

Mali aktorzy

W roli Maryi wystąpiła Monika Mazur , w roli Józefa Krystian Moder.

Szczególne podziękowania za wielkie poświęcenie w przygotowaniu dzieci do szkolnych jasełek dla Małgorzaty Gołębiewskiej i Magdaleny Kruczek.

ZAPRASZAMY NA KONKURS RECYTATORSKI PT. “WIERSZE JANA BRZECHWY” W DNIU 20 LUTEGO

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
BRZECHWA DZIECIOM

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss. (Foreningen Barna Polen)

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
• konkurs skierowany jest do uczniów PSS w Moss
• każda klasa swoich uczniów
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy,
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców klas
Cele konkursu:
1. popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
2. rozwijanie zdolności recytatorskich,
3. zainteresowanie uczniów poezją,
4. zachęcanie do występów na scenie,
5. prezentacja umiejętności uczniów,
6. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Kryteria oceny
Komisja w skład, której wchodzą:
• nauczyciel muzyki i choreografii mgr Agnieszka Maliszewska
• nauczyciel wychowania przedszkolnego, prowadzi warsztaty teatralne mgr Jolanta Długońska
które dokonają oceny wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 lutego 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.

WYNIKI KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Odbiór nagród

I MIEJSCE

 • FRANCISZEK BENDKOWSKI Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 
 • OLIVIA BŁĄDZIŃSKI 
 • WIKTORIA PTAK 
 • KRYSTIAN GAWEŁ

II MIEJSCE 

 • IGOR  GAWEŁ Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 
 • KRYSTIAN MODER 

III MIEJSCE 

 • VICTORIA UKAEGBU

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

Mikołaj w naszej szkole 5 grudnia

Przybycie świętego Mikołaja

W dniu 5 grudnia 2015 w naszej szkole odbyło się spotkanie z mikołajem. Dzieci przywitały mikołaja świąteczną piosenką i otrzymały prezenty  niektóre bardziej odważne rozmawiały z mikołajem i zrobiły sobie z nim zdjęcie.

Uroczystość przebiegała w świątecznej i miłej atmosferze. 

Ślubowanie 21 listopada

Ślubowanie

W dniu 21 listopada o godz. 10.00  odbyła się uroczystość ślubowania nowych uczniów naszej szkoły. Przyjęliśmy do grona braci uczniowskiej 25 uczniów, którzy zdali egzamin. Uczniowie w strojach galowych i czerwonych czapeczkach żaczkach godnie reprezentowali PSS w Moss. 

“POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie świątecznym

“POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss. (Foreningen Barna Polen)

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs skierowany jest do uczniów PSS w Moss

3. Przebieg konkursu
a. Tematem konkursu jest Pomocnik świętego Mikołaja
b. Technika wydzieranka, wyklejanka dla klas I – V , dla grupy O i przedszkolnej praca wykonana farbami. Prace wykonane inną techniką zostaną zdyskwalifikowane
c. Format A4
d. Prace należy składać do dnia 12 grudnia 2015 roku do swoich wychowawców.
• praca powinna zawierać imię i nazwisko
• klasę

4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 stycznia 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.