Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 10 – 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat : Jadwiga i Jagiełło. Bitwa pod Grunwaldem.

Cele główne:

  • Wyjaśnienie okoliczności zapoczątkowania nowej dynastii panującej na tronie polskim i litewskim (Jagiellonowie);
  • Omówienie znaczenia bitwy pod Grunwaldem stoczonej w 1410 r;
  • Wspomnienie najsłynniejszego polskiego rycerza doby średniowiecza – Zawiszy Czarnego z Garbowa.

Cele szczegółowe – Uczeń:

  • Rozumie przyczynę podpisania unii polsko-litewskiej w Krewie w roku 1385;
  • Potrafi wyjaśnić przyczynę wybuchu bitwy pod Grunwaldem oraz rozumie jakie przyniosła konsekwencje;
  • Wie kim były następujące postaci: Władysław Jagiełło, św. Jadwiga, Zawisza Czarny, Urlich von Jungingen.

Dodaj komentarz