WARSZTATY METODYCZNE

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PEDAGOGICZNE:

ADRES : VANG SKOLE,  Vesteråsveien 45, 1570 Dilling

CZAS WOLNY DZIECKA WYPEŁNIONY  MUZYKĄ I ZABAWAMI.

Zajęcia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole jak również do rodziców, którzy mają chęć muzykowania z pociechami w domu.

W programie znajdziecie Państwo kilkanaście gotowych przykładów zabaw muzycznych, piosenek, instrumentacji, prostych choreografii, konkursów, itd.

Celem zajęć jest metodyczne i praktyczne przekazanie nauczycielom szeregu zabaw, które można w bezpośredni sposób zaproponować dziecku jako np. przerywnik między lekcjami  w ramach chwilowego odpoczynku lub wypełnienie dnia na wycieczkach szkolnych. Rodzicom natomiast taki materiał mógłby być przydatny podczas rodzinnych wypraw, czy wspólnego muzykowania.

Warsztaty trwają ok. 2,5 godziny, są barwne, radosne, wyłącznie praktyczne. Odbędą się 28.10.2017 r o godz 15.00 w Vang skole.

Cena za spotkanie wynosi 200 koron. W cenie- materiał dydaktyczny z opisem zabaw, płyta CD z muzyką oraz certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Zajęcia poprowadzi mgr Agnieszka Maliszewska- nauczyciel akademicki, szkolny i przedszkolny. Autorka wielu muzycznych warsztatów pedagogicznych, dyrygentka, instrumentalistka, od lat muzykująca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Codzienny czas zawodowy spędza na nauczaniu elementów sztuki w obiektach edukacyjnych oraz placówkach artystycznych. Opracowała program autorski Studiów Podyplomowych MUZYKA gdzie od trzech sezonów piastuje opiekę kierownika organizacyjnego. Współpracowała również jako nauczyciel z Polską Szkołą Sobotnią w Moss, wspiera ją do dziś w zakresie metodycznym, dydaktycznym i artystycznym.

                                   

Dyrektor PSS

mgr Izabela Bielińska

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW ORAZ WSPÓŁPRACY Z PLATFORMĄ ALFA I OMEGA

Rodzice, którzy są zainteresowani podpisaniem umowy z Alfą i Omegą, którą reprezentuję Elżbieta Michalska zobowiązani są podpisać umowę i wraz z kserokopią paszportu odesłać na adres sekretariat@polskaszkolainternetowa.pl

Ostateczny termin podpisania umów 25 sierpnia. 

Dzięki współpracy z Alfą i Omega uczniowie mogą zdawać egzaminy na zakończenie roku szkolnego i otrzymać świadectwa respektowane w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nowe przepisy ministerialne wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

 mgr Izabela Bielińska 

ASYSTENT

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS (FORENINGEN BARNA POLEN)
POSZUKUJE OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO ASYSTENTA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ.

NIE MA WYMOGU WYKSZTAŁCENIA PEDAGOGICZNEGO.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY DWA RAZY W MIESIĄCU (10 GODZIN DYDAKTYCZNYCH W MIESIĄCU)
DYREKCJA SZKOŁY OFERUJE MIŁĄ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ, SZEROKI WACHLARZ SZKOLEŃ DYDAKTYCZNYCH W CELU PODNOSZENIA KWALIFIKACJI, MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU.

PROSIMY O KONTAKT OSOBY CHĘTNE
APLIKACJĘ MOŻNA WYSŁAĆ NA ADRES:
stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com, lub kontakt tel 4748679643

Izabela Bielińska dyrektor szkoły

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/ 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się dnia 10 czerwca o godz. 9.30.

Prosimy o przybycie w strojach galowych. 

Dzieci otrzymają dyplomy i nagrody za zaległe konkursy oraz świadectwa.

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. 

 

Dyrekcja szkoły

SZANOWNI RODZICE

W dniu 3 czerwca odbyło się zebranie z rodzicami naszej szkoły.

USTALENIA:

1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składka członkowska za szkołę uległa zmianie na 2000 koron za semestr, drugie dziecko 1000 koron, trzecie i kolejne gratis. Termin płatności faktur do końca sierpnia 2017 roku. 

 2. OFERTA EDUKACYJNA I PODRĘCZNIKI 

Została przedstawiona oferta edukacyjna nowy rok szkolny oraz obowiązujące podręczniki. Płatności za podręczniki proszę wpłacać do Pana Jana Kasprzak. 

 • Klasa 0 –  350 koron
 • Klasa I –  350  koron
 • Klasa II – 250 koron
 • Klasa III- 250 koron
 • Klasa IV- 350 koron
 • Klasa V – 350 koron
 • Klasa VI – 450 koron
 • Klasa VII 450 koron

Termin płatności do 10 czerwca. Osoby, które nie uregulują płatności do dnia 10 czerwca zobowiązane są zakupić podręczniki we własnym zakresie.

3. Oferta kółek zainteresowań 

 • Kółko plastyczne
 • Kółko muzyczne 
 • Kółko gimnastyczne
 • Kółko aktywności ruchowych
 • Kółko historyczne 
 • Kółko informatyczne 
 • Kółko teatralne

Rodzic zobowiązany jest podpisać deklarację udziału dziecka w zajęciach dodatkowych oraz uiścić kwotę 100 koron za godzinę ( 60 minut)

4.  GRONO PEDAGOGICZNE

1. Grupa przedszkolna dzieci w wieku od 2 do lat.

Wychowawcy :

 • Katarzyna Jefmańska (licencjat psychopedagogika z terapia pedagogiczną)
 • mgr Bogumiła Gabrychowicz (licencjat edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, mgr pedagogiki)

2. Klasa 0 dzieci w wieku 5 lat

Wychowawcy:

 • mgr Małgorzata Hrapkowicz (licencjat zintegrowana wczesna edukacja i nauczanie przedszkolne, mgr pedagogika zintegrowana edukacja wczesnoszkolna)
 • Sonia Tajduś asystent

3. Klasa I dzieci w wieku 6 lat

Wychowawca :

 • Agnieszka Płucienniczek (licenjat wczesna edukacja z logopedią)


4. Klasa II dzieci w wieku 7 lat

Wychowawca :

 • mgr Joanna Dębicka ( studia magisterskie pedagogika specjalna, licencjat edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego)

5. Klasa III dzieci w wieku 8 lat

Wychowawca :

 • mgr Katarzyna Rutkowska ( ksztacenie zintegrowane i nauczaniem przyrody, licencjat edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim)

 

6. Klasa IV, V, VI, VII

J. polski :

 • dr Maria Kabata doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 

Przyroda, Historia:

 • mgr Piotr Kabata ( historia USZ, przyroda Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwa Oświaty)
 • mgr Paulina Bendkowska

J. Angielski :

 • a. mgr Aleksandra Bielińska (studia magisterskie pedagogika opiekuńczo/ wychowawcza, licencjat wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego)
 • b. Maciej Wojciechowski ( licencjat filologia angielska, specjalność językoznawstwo stosowane)

 5. HONORARIUM 

Honorarium nauczycieli ulega zmianie. 

 

Zarząd szkoły

DZIEŃ DZIECKA

Bajeczny Dzień Dziecka

Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień
był niesamowity i wyjątkowy.
Wypełniajcie każdą chwilę tak,
aby potem wspominać ja z radością.
Czerpcie energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukajcie w sobie siły,
entuzjazmu i namiętności.
Żyjcie najpiękniej jak umiecie.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Uczennice klasy I
Uczennice klasy I

PROSZĘ O POBRANIE KWESTIONARIUSZA W ZAKŁADCE INFORMACJE DYDAKTYCZNE I EDUKACYJNE -> DOKUMENTY DO POBRANIA

W nowym roku szkolnym będą następujące grupy :

 • Grupa przedszkolna 
 • Klasa O
 • Klasa I
 • Klasa II 
 • Klasa III
 • Klasa IV
 • Klasa V
 • Klasa VI 
 • Klasa VII

Przygotowujemy dzieci do egzaminów kwalifikacyjnych, które ucznowie zdają na zakończenie roku szkolnego. 

Po pozytywnym zaliczeniu uczniowie otrzymują świadectwa szkolne respektowane w Polsce przez Ministerrstwo Oświaty. Udział w egzaminie związany jest z projektem eduakcyjnym Alfa i Omega. 

Ponadto oferujemy szeroki wachlarz kółek zainteresowań : muzyczne, plastyczne, taneczno- gimnastyczne, informatyczne, teatralne. historyczne. Dużą wagę przywiązujemy do polskich świąt narodowych. Uczniowie uczą się przede wszystkim języka polskiego i historii Polski, jednak mają także lekcje z przyrody i języka angielskiego. 

Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele starają się budować przyjazny, optymistyczny mikrosystem wychowawczy, biorąc od uwagę wzorce czerpane z postawy i idei wyznawanych przez jej patrona Jana Brzechwę, który zwłaszcza w cyklu powieści o przygodach Ambrożego Kleksa podkreślał ogromne znaczenie wyobraźni, nieszablonowych metod nauczania i wychowania oraz indywidualnego podejścia do każdego z wychowanków.

Te idee doskonale się wpisują w założenia szkoły, w dobór treści nauczania, metod dydaktycznych i działania opiekuńczo wychowawcze podejmowane w szkole podczas zajęć sobotnich, podczas realizowanych projektów i w trakcie rozmaitych konkursów, uroczystości, spotkań integracyjnych.

Adres email : stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Serdecznie zapraszamy
Zarząd szkoły

PROGRAM DNI OTWARTYCH SZKOŁY 10.00 – 15.00

1. INSCENIZACJA BAŚNI SMOK WAWELSKI  10.00- 10.20 .
2. ZABAWA Z MISIEM. CZAS DLA PRZEDSZKOLAKÓW  10.20- 11.20
3. ZABAWY SPORTOWE 10.20-12.00
4. ZABAWY W DOŚWIADCZENIA 12.00- 13.00
5. MINI PLAY BACK SHOW  13.00- 13.20
6. QUIZZ HISTORYCZNY 13.20- 14.00
6. KONKURS PLASTYCZNY GODŁO POLSKI  KLASY I- III 13.20- 14.00  
PRACA PLASTYCZNA LOKOMOTYWA przedszkole, klasa O 13.20- 14.00
7. BAŃKI MYDLANE I KLOWNOWY POP CORN 14.00 -15.00


UWAGA
Kantyna czynna od godz. 9. 30 do 15.00.  Z okazji Dnia Dziecka słodki poczęstunek dla dzieci gratis. 

ZAJĘCIA W DNIU 3 CZERWCA 2017

Zapraszamy dzieci na Dni Otwarte Szkoły w dniu 03.06. 2017 o godz. 10.00. 

W programie zabawy sportowe, insenizacja baśni, doświadczenia,  mini play back show. spotkanie z klownem i wiele innych atrakacji. 

Rodziców zapraszamy na zebranie dotyczące oferty edukacyjnej na nowy rok szkolny oraz zapoznanie się z kalendarzem zajęć na nowy rok szkolny

Zarząd szkoły