Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  22 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Środa Popielcowa- początek Wielkiego Postu

Cele ogólne:

  • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie,
  • Zna znaczenie symbolu posypania  głowy popiołem w Środę Popielcowa.

Dodaj komentarz