Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracował:  mgr Bartosz Kalwasiński

Lekcja 12-  14 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Czasy stanisławowskie

 Cele główne:

  • Omówienie wydarzeń związanych z panowaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego
  • Zapoznanie z Ideami panującymi w oświeceniu.
  • Przedstawienie postaci związanych z polskim oświeceniem.

 Cele szczegółowe, uczeń :

  • Zna ideały epoki oświecenia
  • Wie czego dokonał król Stanisław August Poniatowski w polityce i kulturze.
  • Wie czym była Komisji Edukacji Narodowej i zna jej znaczenie
  • Wie czym były „ obiady czwartkowe.”

Dodaj komentarz