Pomysły wykorzystania metod aktywizujących w szkolnictwie polonijnym w Norwegii

W dniu 17 stycznia w naszej  szkole odbyła się promocja książki pt “Pomysły wykorzystania metod aktywizujących w szkolnictwie polonijnym w Norwegii”

Książka zawiera  metody i formy pracy jakim pracują polskie placówki polonijne poza granicami kraju, uwzględniono współpracę z jednostkami samorządowymi z Polski. Zainteresowanych  powyższą tematyką proszę o kontakt.

Honorowym gościem była Janina Januszewska-Skreiberg, której recenzję można również znaleźć w  wydaniu.

Konkurs “Moja kartka z książki kucharskiej”

Międzynarodowy konkurs

Konkurs “Moja kartka z książki kucharskiej” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 86 w Warszawie w ramach międzynarodowego projektu “Our daily bread”

 

Zasady:
1. Dzieci przygotowują wraz z rodzicami w domu swoje ulubione danie z kuchni norweskiej.
2. Fotografują gotowe danie lub je rysują.
3. Umieszczają zdjęcie lub rysunek potrawy na karcie formatu a4 w programie Word.
4. Pod obrazkiem (zdjęciem) umieszczają przepis na wykonanie swojego dania.
5. W tytule dokumentu umieszczają nazwę potrawy, swoje imię i nazwisko oraz wiek.
6. Przygotowany w ten sposób dokument stanie się częścią wirtualnej książki kucharskiej.
7. Dokumenty wysyłamy do dnia 14 lutego 2015 roku na adres asiawa@wp.pl.
8. W załączniku do listu proszę dołączyć podpisany imieniem i nazwiskiem dokument Word z informacją:
Wyrażam zgodę na publikację w Internecie pracy wykonanej na konkurs “Moja kartka z książki kucharskiej”.
9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec lutego.
10. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Oceniane będą: sposób prezentacji dania ( dekoracja), estetyka, atrakcyjność potrawy dla dzieci.

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA METODYCZNEGO W BRISTOLU

W dniach 13-14 grudnia 2014 odbyło się szkolenie, na które została zaproszona kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły z Moss.

W szkoleniu udział wzięli :
– Izabela Bielińska
– Tomasz Bieliński
– Magdalena Kwiatkowska
– Weronika Ukeagbu
– Maria Sobiech-Styła
– Patrycja Oliwa

Szkolenie zostało zorganizowane przez ośrodek szkolenia nauczycieli “Wspólnota polska” które prowadził Pan Zdzisław Hofman – prezes Fundacji rozwoju wolontariatu w Ostródzie.

Tematyka szkolenia :
13 grudnia
1. “Jak rozwijać środowisko polskiej szkoły – szanse i zagrożenia.
2. Wyzwania współczesnej edukacji – neurodydaktyka – szkoła relacji czy szkoła treści

14 grudnia.
1. Kształtowanie wizerunku dobrej szkoły – atrakcyjne lekcje, zadowoleni uczniowie, współpracujący rodzice.
2. Motywacja do aktywnego udziału w życiu polskiej szkoły, relacje z uczniem trudnym i jego rodzicami.
3. Szkoła centrum polskiej myśli, kultury i pamięci.

Zajęcia były podzielone na dwie części : część teoretyczna (wykłady) i część praktyczna (warsztaty).

W ramach części teoretycznej kadra pedagogiczna poznała wiele zagadnień związanych z rozwijaniem i działalnością szkół polonijnych.
Pracowaliśmy nad tematami, które nurtują większość nauczycieli tj. wyzwania współczesnej edukacji, wpływ czynników zewnętrznych na wizerunek szkoły  (szczególnie szkoły polonijnej za granicą).

Wgłębiliśmy w często zadawane sobie pytanie : co jest najważniejsze we współczesnej edukacji ?

By pozwolić sobie na poznanie tematu rozmawialiśmy również o rozwoju osobowości młodego człowieka, jak rozpoznać talent ( ponieważ jak wynika z badań przedstawionych nam przez prowadzącego szkolenie : ponad 50% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wykazuje talent i rozumienie matematyki oraz ponad 80 % dzieci wykazuje nadzwyczajny słuch i wrażliwość muzyczną) i jak ten talent pielęgnować i rozwijać.

Pod zagadnieniem CZY SZKOŁA JEST JESZCZE POTRZEBNA rozmawialiśmy o funkcji języka ojczystego w kształceniu dzieci dwujęzycznych.
Tematem głównym była tożsamość językowa a także dwujęzyczność , wielojęzyczność oraz wielokulturowość.

TOŻSAMOŚĆ -JĘZYK – POLSKOŚĆ

Osobnym zagadnieniem było pojęcie neurodydaktyki, czyli spojrzenie na dydaktykę od strony biologicznej.

  • Jak stworzyć atmosferę taką, aby uczeń czerpał wiedzę z własnej chęci zdobycia jej.
  • Człowiek uczy się najwięcej gdy pobudza go ciekawość (jak podnieść aktywność i atrakcyjność zajęć szkolnych).
  • Jakim sposobem angażować w trakcie nauki jak największą ilość zmysłów i motywować do poznawania świata przez to co najbardziej naturalne , czyli zmysły.

Następnego dnia tj. 14 grudnia w DOMU KOMBATANTA w Bristolu odbyła się część praktyczna czyli tzw warsztaty.

  • Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach poszerzyliśmy wiedzę na temat atrakcyjności zajęć szkolnych.
  • Poznaliśmy wiele ćwiczeń aktywizujących uczniów i angażujących ich w przeprowadzane lekcje.
    Poprzez zabawy (które można prowadzić w wielu grupach dziecięcych ) poznaliśmy i utrwaliliśmy m.in typy osobowości ( sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk)
  • Poprzez nabycie tak ważnych informacji można znaleźć wspólny język z uczniem oraz lepiej go zrozumieć.

Fragment zabawy : każdy z uczestników wybiera jeden z przypadkowych kolorów :
czerwony – sangwinik
niebieski – flegmatyk
zielony – melancholik
żółty – choleryk
Po chwili prowadzący zajęcia czyta bajkę , w której głównymi bohaterami są właśnie te wybrane kolory. Naszym zadaniem jest wsłuchać się w tekst i uzasadnić czy wybrany kolor przedstawia nasze cechy charakteru.

Zabawa pozwala poznać lepiej kolegów i koleżanki jak i również samego siebie.
– ocenianie

Poznaliśmy pojęcia informacja zwrotna i ocenianie.
Aby utrwalić poznane pojęcia prowadzący zaproponował kolejne zabawy.

Przebieg zabawy.
Udział brały 4 osoby. Stając tyłem do celu, który miały trafić rzucając woreczkami były zdane na relację i komunikaty nauczyciela.
Przedstawione cztery postawy nauczyciela ( wspierający, negujący, bierny, motywujący) pozwoliły lepiej poznać tajniki oceniania i jaki ma ono wpływ na dalsze wyniki ucznia.

Szkolenie zostało zakończone poprzez zabawy taneczne, które nie omieszkamy zastosować w naszej pracy. Szkolenie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych grono pedagogiczne z obu placówek gotowe jest podjąć nowe wyzwania szkoleniowe.

Tekst :  Patrycja Oliwa wychowawca grupy I

Wyniki konkursu “Moja wymarzona choinka”

Wyniki konkursu  “Moja wymarzona choinka”

Kategoria 3 latki 

I miejsce
Amelia Martuś z Polskiej Sobotniej Szkoły z Bristolu

II miejsce
Alek Jaworski z Polskiej Sobotniej Szkoły z Bristolu

III miejsce
Emilia Szczepańska z Polskiej Sobotniej Szkoły z Bristolu

Kategoria 6 latki

I miejsce
Julia Wesołowska z Polskiej Sobotniej Szkoły z Bristolu
Kamil Warzecha z Poręby Spytkowskiej

II miejsce
Kacper Kupiec z Poręby Spytkowskiej

III miejsce
Hanna Mosoń z Polskiej Sobotniej Szkoly z Moss

Praca Hani Mosoń

Kategoria 7-12 lat

I miejsce
Oriana Bury z Polskiej Sobotniej Szkoły z Bristolu
Anna Berger z Poręby Spytkowskiej
Wojciech Binder ze Stowarzyszenia Dzieci Polsce

II miejsce
Jan Janicki z Poręby Spytkowskiej
Karol Zgraja z Poręby Spytkowskiej

III miejsce
Victoria Ukaegbu z Polskiej Szkoly z Moss
Amelia Sowa z Poręby Spytkowskiej

Wyróżnienia
Martyna Grabiec z Polskiej Szkoły z Bristolu
Emila Korczyk i Tatiana Domurat z Polskiej Sobotniej Szkoly z Moss

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone dzieciom 7 lutego podczas zabawy karnawałowej.

Szkolenie dla kadry pedagogicznej w Bristolu

W dniach 13-14 grudnia 2014 r odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej w Bristolu. Otrzymaliśmy zaproszenie od dyrekcji szkoły. Warsztaty i wykłady prowadził Zdzisław Hoffman prezes Fundacji Rozwoju Wolnotariatu w Ostródzie. Nasi nauczycieli odwiedzili dwie polskie szkoły w Bristolu im Wisławy Szymborskiej oraz Władysława Andersa.

W sobotę  godzinach 15.30-18.00 oraz w niedzielę od godz. 12.-18-00 odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli nauczyciele z Bristolu oraz nasze grono pedagogiczne.

Wkrótce ukaże się sprawozdanie ze szkolenia.

Spotkanie z Mikołajem 6 grudnia

Dzieci z rodzicami podczas spotkania z Mikołajem

W dniu 6 grudnia 2014 w naszej szkole odbyło się spotkanie z mikołajem.  Dzieci otrzymały prezenty od świętego Mikołaja, niektóre bardziej  odważne rozmawiały z mikołajem i zrobiły sobie z nim zdjęcie.

Dzieci ze starszych grup śpiewały kolędy pod czujnym okiem Magdy.

“Jesień w moim ogrodzie” wyniki konkursu

Praca Oliwii

Z przyjemnością mogę poinformować, że Oliwia Zaporowska z naszej szkoły zajęła II miejsce w  międzynarodowym konkursie plastycznym pt “Jesień w moim ogrodzie” zorganizowanym przez Polską Szkołę z Bristolu a Igor Gaweł otrzymał wyróżnienie.

Gratulacje składa zarząd szkoły i grono pedagogiczne.

http://issb.info

Wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się 3 stycznia 2015 roku.

Regulamin „Konkursu Świątecznego”

Moja wymarzona choinka

Regulamin „Konkursu Świątecznego”

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Polska Szkoła Sobotnia w Moss * Foreningen Barna Polen .

§ 2. Przebieg Konkursu
1. Tematem konkursu jest «Moja wymarzona choinka”
2. Technika wydzieranki
3. Format pracy A4
4. Konkurs skierowany jest do uczniów polskich szkół w Norwegii, z Integracyjnej Szkoły z Bristolu, szkoły podstawowej nr 86 z Warszawy oraz ze szkoły podstawowej z Poręby Spytkowskiej
5. Prace należy składać do dnia 6 grudnia na adres Borkenveien 5e, 1339 Vøyenenga
a. praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia
b. wiek
c. nazwę szkoły
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 grudnia 2014 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen.
7. Jury wyłoni 3 najlepsze prace oraz wyróżnienia.

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.

Nadanie szkole im. J. Brzechwy

Od lewej konsul Sławomir Kowalski, burmistrsz Moss Bente Hedum, dyrektor szkoły Izabela Bielińska, członek zarządu Tomasz Bieliński

W dniu 15 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość nadania szkole imienia Jana Brzechwy. Uczniowie pięknie recytowali wiersze i zaśpiewali piosenkę Kaczka dziwaczka. W roli kaczki wystąpiła Victoria.

 

Uwieńczeniem uroczystości było odczytanie słów Jana Brzechwy.

Uczniowie podczas uroczystości

Mam dwie nogi i dwie ręce,
Wcale nie chciałbym mieć więcej,

Bo określa właśnie to,
Co jest co, i kto jest kto.

Stąd wiadomo, żem nie krowa,
Żem nie kret, nie sowa płowa,
Żem nie wąż, nie kot, nie bóbr,
Nie stonoga i nie żubr.

Stąd się właśnie pewność bierze,
Że nie jestem ptak ni zwierzę,
Tylko człowiek, starszy pan,
Który zwie się – Brzechwa Jan.

Mieliśmy przyjemność gościć konsula Pana Sławomira Kowalskiego oraz konsul Moss Panią Bente Hedum.