KURS METODYCZNY DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Profesor H. Olszewski otrzymał podziękowanie za pomoc w organizacji szkolenia dla kadry z Norwegii i Anglii

ROK SZKOLNY 2014/ 2015 ROZPOCZYNAMY OD KURSU METODYCZNEGO  NASZEJ KADRY

KURS METODYCZNY  DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ 

Współorganizatorem szkolenia jest dyrekcja Polskiej Szkoły z Moss przy udziale Ateneum Szkoły Wyższej  w Gdańsku 

1. Szkolenie odbędzie się 26 lipca o godz. 11.30 w Gdańsku w budynku Ateneum Szkoły Wyższej. sala 106 w siedzibie Uczelni przy ulicy 3 Maja 25A,
Tematyka szkolenia dotyczy organizacji przestrzeni i czasu w tworzeniu klimatu klasy oraz roli motywacji w procesie uczenia się

2. Osoby szkolące dr Alicja Komorowska Zielony- wykładowca Ateneum,  Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Dorota Jaworska-Matys (wykładowca UG)

Bloki wykładowe
Godz. 11.30/ 13.00 wykład wprowadzający : Organizacja czasu i przestrzeni w klasie szkolnej
Godz. 13.00/ 13. 30 przerwa kawowa
Godz. 13. 30/ 15.00 warsztaty : Jak motywować uczniów do nauki?
Godz. 15.00/ 15.30 przerwa na kawę
Godz. 15.30/ 16.30 warsztaty : Jak budować klimat klasy z uwzględnieniem dobrej organizacji czasu i przestrzeni?
Godz. 16.30/ 17.00 podsumowanie i refleksje, wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim i angielskim, sesja zdjęciowa
Godz. 18. 00/ 19. 00 wycieczka do Parku Oliwskiego wraz z przewodnikiem
Godz. 19. 45 kolacja w Restauracji Meksykańskiej El Paso / Stary Rynek Oliwski 7, Gdańsk

Swoją obecnoscią zaszczyci nas dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły z Bristolu Rosanna Radlińska Tyma, z którą nasza szkoła współpracuje w ramach projektów edukacyjnych oraz nauczycielka Joanna Lus

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA W PORĘBIE SPYTKOWSKIEJ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU JESTEŚMY AKTYWNI

W dniach 13 do 15 .06 .2014 r. odbyło spotkanie dzieci wraz z opiekunami oraz nauczycielami z Norwegii w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej z dziećmi z w/w szkoły

Miejscem spotkania była szkoła w Porębie Spytkowskiej przy ulicy Kasztelana Spytka 98.

Tematem przewodnim była integracja szkół polonijnych z macierzą, pielęgnowanie wartości narodowych.

Organizatorami spotkania byli dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Piotr Tota oraz dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss Izabela Bielińska

Uczestnikami spotkania były dzieci z Norwegii/ Kasjan ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo, Karolina Doniec z Polskiej Społecznej Szkoły Sobotniej z Fredrikstad, Victoria Ukaegbu z Polskiej Szkoły Sobotniej z Moss oraz Julia Zawal zawodniczka grupy taneczno/ gimnastycznej Aranei, która podlega pod działalność Stowarzyszenia Dzieci Polsce oraz uczennice ze szkoły w Porębie Spytkowskiej Wiktoria Cichostępska, Natalia Chudoba, Karolina Góra, Aleksandra Kotra, Zuzanna Kwiecień, Sabina Stec, Gabriela Stolińska, Katarzyna Jędryka Martyna Kopacz, Anna Jędryka, Sara Wójtowicz, Joanna Tota

Projekt edukacyjny ”Jesteśmy aktywni” obejmował warsztaty taneczno gimnastyczne prowadzone przez Aleksandrę Bielińską wielokrotną mistrzynię Polski w tańcu oraz turniej gimnastyczny, w którym brały udział uczennice. Prezentowały one własny program do wybranej przez siebie muzyki. Czteroosobowe jury wybrało 3 najlepsze uczestniczki, które otrzymały dyplomy i medale. I miejsce zajęła Karolina Doniec, II miejsce Gabriela Stolińska, III miejsce Julia Zawal, najmłodsza uczestniczka naszego projektu mająca jedynie 6 i pół roku. Wszystkie uczestniczki otrzymały dyplomy za udział w warsztatach.

Po części artystycznej czas przewidziany był na posiłek, po którym odbyła się wycieczka krajoznawcza.

Kolejnym punktem naszego projektu była spotkanie w zamku w Wiśniczu, gdzie Pani przewodnik opowiedziała krótką historię rodu Kmitów. Mieliśmy przyjemność zapoznania się z barokowo/renesansową rezydencją małopolskich rodów magnackich. Następnym punktem programu było zwiedzanie kopalni w Bochni, gdzie uczestnicy zjechali około 250 metrów pod ziemię z prędkością 4m/s. W kopalni dużą atrakcją była kolejka podziemna, którą przewiozła dzieci do punktu zwiedzania. Efektowne prezentacje medialne, które przemawiały do dzieci po wypowiedzeniu zaklęcia abrakadabra to kolejny innowacyjny efekt działania kopalni.

Po powrocie z wycieczki krajoznawczej w szkole w Porębie odbyła się uroczystość w trakcie której  zaprezentowali gościom tańce folklorystyczne. Uczniowie wystąpili w pięknych ludowych krakowskich strojach. Następnie czas przeznaczony był dla uczestniczek tańca oraz wręczenia nagród i medali dzieciom, które zwyciężyły zawody. Mieliśmy przyjemność gościć rodziców uczniów, nauczycieli, sołtysa Stanisława Górę wraz z rodziną. Na tak ważną, uroczystość przybył nawet ksiądz Stanisław Boryczka proboszcz parafii.

Wielkie podziękowania za zainspirowanie spotkania, realizację projektów edukacyjnych, organizację konkursów międzynarodowych oraz przeprowadzenie warsztatów taneczno -gimnastycznych takie słowa padały z ust współorganizatorów projektu.

Uwieńczeniem tego wieczoru było wręczenie uczniom szkoły w Porębie Spytkowskiej dyplomów i nagród za udział w konkursie świątecznym pt „Z czym kojarzy mi się Wielkanoc”. Dyrektor Izabela Bielińska organizator tego konkursu miała możliwość osobistego wręczenia uczniom dyplomów i nagród książkowych

Zakończeniem wieczoru był grill integracyjny na posesji szkoły.

Wizyta w Wieliczce

Projekt niedzielny rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, gdzie proboszcz przywitał osobiście uczestników projektu z Norwegii. Zwiedzanie kościoła oraz zabytkowej dzwonnicy pochodzącej z XVI był kolejnym punktem naszego projektu.

Czas nieubłagalnie uciekał, program był bardzo napięty ostatnim elementem programu był Kraków, w którego tajemnice wprowadził nas Pan Marek nauczyciel historii. Smok wawelski, Sukiennice, Rynek oraz hejnał w kościele Mariackim to elementy naszego projektu.

Godzina 18.00, która wybiła na naszych zegarkach była punktem zwrotnym w stronę lotniska Kraków Balice, na które zmuszeni byli udać się uczestnicy z Norwegii. Po owocnych i pełnych zaangażowania spotkaniach uczniowie, rodzice i nauczyciele obu placówek są gotowi podjąć nowe wyzwania.

Izabela Bielińska dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss w Norwegii

Swoje podziękowania składa Elżbieta Buchla, mama Kasjana, który brał udział w projekcie

Składam najserdeczniejsze podziekowania organizatorom i współorganizatorom za mozliwość udziału w projekcie “Jestesmy aktywni”. Serdeczne podziekowania równiez tym, którzy  przyczynili  się, aby uprzyjemnić nam czas pobytu w Polsce.Dziekujemy za miło i sympatycznie spędzone chwile.

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli polonijnych

W dniu 12 kwietnia 2014 odbyło się szkolenie metodyczne dla nauczycieli polonijnych z Norwegii i Anglii. Kładziemy nacisk na wykształconą kadrę nauczycielską, która cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w celu poprawy jakości funkcjowania placówek polonijnych.

Zapraszam na relację ze szkolenia.

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA METODYCZNEGO W NORWEGII

W dniu 12.04.2014 o godz. 14.00 odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Miejscem spotkania była szkoła norweska – Cicignon Skole, Skolegata 2 we Fredrikstad.

Tematem przewodnim było wykorzystanie metod aktywizujących oraz konstruowanie programów nauczania. Całość przygotowana i prowadzona była przez doktor Alicję Komorowską – Zielony, nauczyciela akademickiego z 22-letnim doświadczeniem, wykładowcę Ateneum-Szkoły Wyższej.

Organizatorem szkolenia była mgr Izabela Bielińska, dyrektor Polskiej Społecznej Szkoły Sobotniej we Fredrikstad  obecnie Polskiej  Szkoły w Moss oraz założyciel Stowarzyszenia „Dzieci Polsce”. Uczestnikami kursu byli nauczyciele PSSS z Fredrikstad w liczbie 9 osób oraz Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu w liczbie 7 osób.

Kurs szkoleniowy pozwolił nauczycielom zagłębić się w tajniki stosowania metod aktywizujących. Uczestnicy mogli również poznać korzyści płynące ze stosowania wyżej wymienionych metod, ocenić na ile mogą być przydatne w pracy nauczycielskiej i jaki mają wpływ na ucznia. Doktor Alicja Komorowska w swoim wykładzie opierała się na własnych doświadczeniach i publikacji „Pomysły wykorzystania metod aktywizujących w szkolnictwie polonijnym w Norwegii” autorstwa Izabeli Bielińskiej. (Bielińska.I,2013, str 75 ) Przykłady przytoczone przez panią doktor, wyraźnie ukazują pozytywny wpływ metod na dzieci oraz celowość ich stosowania.

Po przerwie, kursanci zostali zaproszeni do wspólnych ćwiczeń warsztatowych i praktycznych, w których podzieleni byli na grupy, zadaniem zaś ich było stworzenie pojazdu kosmicznego przy użyciu plastykowego kubka, jajka, czterech słomek i taśmy klejącej oraz zrzucenie go z określonej przez grupę wysokości. Celem ćwiczeń praktycznych była implementacja wiedzy teoretycznej do rozwiązania praktycznego problemu poprzez stworzenie skutecznego algorytmu postępowania, pobudzanie kreatywności i umiejętności pracy w zespole oraz komunikacji pomiędzy członkami grupy. W tej części szkolenia zostały wykorzystane metody twórczego rozwiązywania problemów, hierarchizacji oraz ewaluacji.

Doktor Alicja Komorowska Zielony przekazała także kursantom informacje na temat konstruowania programów nauczania oraz zasadności ich stosowania.

Na zakończenie wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych grono pedagogiczne z obu placówek gotowe jest podjąć nowe wyzwania szkoleniowe.

Dyrektor ds. dydaktycznych

Izabela Bielińska

Tak referuje swoje przemyślenia Wojciech Napruszewski, nauczyciel języka polskiego w Integracyjnej Szkole Sobotniej im. Wisławy Szymborskiej w Bristolu:

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia we Fredrikstad były dla mnie odświeżeniem tego, czego nauczyłem się podczas studiów i co staram się stosować w mojej pracy. Osobiście jestem przekonany, że metody aktywizujące pomagają zaangażować każdego ucznia podczas zajęć i skłonić go do własnych poszukiwań, nie tylko w szkole, ale i podczas samodzielnej pracy w domu, często wspieranej przez rodziców. Dodatkowym atutem zajęć była możliwość wymiany doświadczeń z koleżankami z polskiej szkoły w Norwegii i przekonanie się na własnej skórze, jak wygląda praca w zupełnie innych warunkach niż angielskie. Do tego przebywanie w nowym dla mnie miejscu i odkrywanie piękna nieznanego mi kraju i jego osobliwości skłoniły mnie do uznania całego wyjazdu za bardzo udany. Czekam na kolejne szkolenia i chętnie włączę się w przygotowanie podobnego kursu u nas, w Bristolu.

Nauczyciel i wychowawca grupy przedszkolnej Żaneta Skabara z Norwegii tak referuje swoje przemyślenia ze szkolenia:

„Uważam że szkolenie stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu powinien mieć każdy nauczyciel w Polsce jak i poza jej granicami. Dzięki tym metodom nauczyciel jest nie tylko wzorem człowieka, ale pozwala uczniom na swobodne i zrozumiałe przyswojenie wiedzy. ” Szkolenie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, dzięki współpracy międzynarodowej mieliśmy możliwość poznania nauczycieli z innego kraju.