Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja  7 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Upadek I Rzeczypospolitej i walka o jej powrót.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie konsekwencji insurekcji kościuszkowskiej.
 • Zapoznanie uczniów z genezą powstania współczesnego hymnu Rzeczypospolitej polskiej.
 • Przybliżenie uczniom istotnych powstań narodowych – listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich.
 • Poznanie najważniejszych postaci politycznych okresu rozbiorów: Marii Skłodowskiej – Curie, Romualda Traugutta, Tadeusza Kościuszki, Józefa Wybickiego.
 • Omówienie okresu I wojny światowej i odzyskania niepodległości.
 • Przedstawienie uczniom historii wojny o granicę wschodnią II Rzeczypospolitej.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń umie omówić okres rozbiorów Polski.
 • Uczeń potrafi pokazać na mapie granice rozbiorów i granice II Rzeczypospolitej.
 • Uczeń potrafi własnymi słowami opowiedzieć o postaciach historycznych takich jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Tadeusz Kościuszko, Maria Skłodowska – Curie, itd.
 • Uczeń jest w stanie przybliżyć temat odzyskania niepodległości.

Metody:

 • Wykład
 • Praca z podręcznikiem
 • Praca z mapą

Środki dydaktyczne:

 1. Mapa Rzeczypospolitej polskiej
 2. Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 • Przedstawienie historii insurekcji kościuszkowskiej.
 • Omówienie konsekwencji klęski insurekcji.
 • Objaśnienie okresu niewoli i kolejnych powstań narodowych z użyciem mapy.
 • Przybliżenie uczniom sylwetek najważniejszych postaci historycznych z pomocą podręcznika.
 • Zapoznanie uczniów z okresem I wojny światowej.
 • Przedyskutowanie kwestii odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Omówienie wydarzeń związanych z walką o granicę II Rzeczypospolitej z użyciem mapy.

Dodaj komentarz