Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 27 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Części zdania

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje podmiot i orzeczenie oraz ich określenia;
 • Wie, co to jest podmiot domyślny i orzeczenie złożone;
 • Tworzy zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte;
 • Sporządza wykres zdania pojedynczego z uwzględnieniem części zdania;
 • Wie, co to jest grupa podmiotu i grupa orzeczenia;
 • Tworzy poprawnie zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do nauki o języku oraz zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”, materiały pomocnicze – zdanie w języku polskim (grafika)

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:   

Temat: Posługuję się podmiotem i orzeczeniem

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego i przypomnienie wiadomości o zdaniu.
 3. Wyjaśnienie terminów: podmiot domyślny, orzeczenie złożone.
 4. Przypomnienie wiadomości o grupie podmiotu i orzeczenia.
 5. Rozwiązywanie zadań.
 6. Sporządzanie na tablicy wykresów zdań i ich rozbiór logiczny.
 7. Zadanie domowe. Ćw. 5 i 7, 8 s. 76-77.

 

Leave a Reply