Nadanie szkole im. J. Brzechwy

Od lewej konsul Sławomir Kowalski, burmistrsz Moss Bente Hedum, dyrektor szkoły Izabela Bielińska, członek zarządu Tomasz Bieliński

W dniu 15 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość nadania szkole imienia Jana Brzechwy. Uczniowie pięknie recytowali wiersze i zaśpiewali piosenkę Kaczka dziwaczka. W roli kaczki wystąpiła Victoria.

 

Uwieńczeniem uroczystości było odczytanie słów Jana Brzechwy.

Uczniowie podczas uroczystości

Mam dwie nogi i dwie ręce,
Wcale nie chciałbym mieć więcej,

Bo określa właśnie to,
Co jest co, i kto jest kto.

Stąd wiadomo, żem nie krowa,
Żem nie kret, nie sowa płowa,
Żem nie wąż, nie kot, nie bóbr,
Nie stonoga i nie żubr.

Stąd się właśnie pewność bierze,
Że nie jestem ptak ni zwierzę,
Tylko człowiek, starszy pan,
Który zwie się – Brzechwa Jan.

Mieliśmy przyjemność gościć konsula Pana Sławomira Kowalskiego oraz konsul Moss Panią Bente Hedum.

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT ” MOJA WAKACYJNA PRZYGODA”

Kategoria 6- 8 lat

I miejsce        Krystian Gaweł z Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss

II miejsce       Sylwia Ząberg   ze szkoły nr 86 z Warszawy

III miejsce     Aleksandra Konaszyc ze szkoły nr 86 z Warszawy

Wyróżnienie  Hanna Mosoń z Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss

 

Kategoria 9- 12 lat

I miejsce        Kasjan Buchla ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego z Oslo

II miejsce       Wiktor Lemieszka ze szkoły nr 86 z Warszawy

III miejsce     Victoria Ukaegbu z Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss

Wyróżnienie  Szymon Popiołek ze Stowarzyszenia Dzieci Polsce

 

Gratulacje zwycięzcom. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 15 listopada na uroczytości nadania szkole imienia Jana Brzechwy.

Izabela Bielińska dyrektor PSS w Moss.

Pasowanie na ucznia 2014/2015

Uroczystość nadania szkole imienia

W dniu 18 października o godz. 9. 30 w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów oraz uczniów z klasy O. Przyjęliśmy do grona naszej szkoły 9 uczniów, którzy deklamowali wiersze i zdali egzamin na ucznia. Uczniowie zostali pasowani pięknym różowym ołówkiem. Rodzice zaś wykonali dla swoich pociech biało/ czerwone czapeczki żaczki.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO PT “MÓJ ULUBIONY BOHATER BAJKOWY”

I MIEJSCE    VICTORIA UKAEGBU

II MIEJSCE    KRYSTIAN ŁUKASZEWSKI

III MIEJSCE  TATIANA DOMURAT

Nagrody i dyplomy dla naszych uczniów zostaną wręczone w dniu 18  października podczas uroczystości pasowania na ucznia.

Gratulacje dla uczestników konkursu.

Projekt Teczka Rocznikowa 2014

Szkoła nasza bierze udział w projekcie Teczka Rocznikowa 2014 rok.  Projekt realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

“Teczka rocznicowa 2014” jest przeznaczona dla ośrodków oświaty polskiej za granicą (szkół, szkolnych punktów konsultacyjnych, szkółek sobotnich, bibliotek i stowarzyszeń).

Stanowi ona  zestaw wartościowych materiałów edukacyjnych pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii. Zawiera poradniki metodyczne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych; mapy, książki, opracowania popularnonaukowe w formie broszurowej oraz nagrania multimedialne (muzyka, filmy).

Jej tematem przewodnim są rocznice przywołujące ważne wydarzenia z historii Polski. W 2014 roku są to m.in.: 100. rocznica wybuchu I wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego i Bitwy pod Monte Cassino, 25. rocznica przemian demokratycznych w Polsce. 2014 jest rokiem Jana Karskiego, ale także okazją do przypomnienia innych ważnych postaci zasłużonych dla naszego Kraju osób.

Współpracę przy przygotowaniu i wyposażeniu “Teczki rocznicowej 2014” zadeklarowali: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski oraz Biuro Edukacji Publicznej IPN.

Na najbliższych zajęciach przewidziana jest lekcja o powstaniu warszawskim z wykorzystaniem materiałów z Fundacji Oświata Polska za granicą.

Dlaczego warto uczyć dzieci języka polskiego ?

W dniu 1 listopada  o godz. 9.30 zapraszamy rodziców na prelekcję na temat dwujęzyczności- aspekt poznawczy i tożsamościowy.

Dlaczego warto uczyć dzieci języka polskiego ?

Prelekcję poprowadzi Rosanna Radlińska Tyma, dyrektor Polskiej Sobotniej szkoły w Bristolu.  Tłumacz przysięgły języka litewskiego, nauczyciel języka angielskiego.

Posiada 13 lat doświadczenia w placówkach oświatowych w Polsce oraz Anglii (szkoły podstawowe i gimnazja). Obecnie pracuje jako nauczyciel English for Speakers of Other Languages oraz nauczyciel wspomagający w St Brendan’s Sixth Form College w Bristolu.
Współzałożycielka oraz prezes Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu, na którą składają się 2 szkoły, w których uczy się ponad 320 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Zainteresowania: dwujęzyczność oraz zjawisko „pomiędzy”, gdzie dziecko ma już podstawowe interpersonalne umiejętności komunikowania a nie wykształciło jeszcze poznawczej znajomości języka akademickiego.

Zapraszamy serdecznie rodziców oraz osoby zainteresowane tematyką dwyjęzyczności.

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA METODYCZNEGO W GDAŃSKU

W dniu 26.07.2014 o godz. 11.30 odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Miejscem spotkania była Wyższa Szkoła “Ateneum” w Gdańsku.

Tematem przewodnim była organizacji czasu i przestrzeni w klasie szkolnej, kreowanie miejsca, rozpoznawanie. Szkolenie zostało przygotowane i prowadzone przez doktor Alicję Komorowską–Zielony, nauczyciela akademickiego z 22-letnim doświadczeniem, wykładowcę Ateneum-Szkoły Wyższej oraz doktor Dorotę Jaworską/ Matys wykładowcę Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorem szkolenia była mgr Izabela Bielińska, dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss we współpracy z doktor Alicją Komorowską–Zielony oraz prof. zw. dr hab. Waldemarem Tłokińskim , który udostępnił nam sale wykładową na czas szkolenia. Uczestnikami kursu byli nauczyciele Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss w liczbie 9 osób, Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu w liczbie 2 osób oraz 3 osoby zainteresowane powyższą tematyką, które pochodzą z Gdańska.

Kurs szkoleniowy pozwolił nauczycielom zagłębić się w tajniki efektywności uczenia się, kreowanie miejsca oraz jego rozpoznanie. Uczestnicy mogli również poznać korzyści płynące ze stosowanie dobrej organizacji przestrzeni zarówno w klasie szkolnej jak i całym obszarze szkoły. Poznanie pozytywów stało się przydatne w pracy nauczycielskiej. Kursanci mieli możliwość poznania znaczenia dobrej organizacji czasu poprzez efektywność uczenia się oraz ograniczania zakłóceń. Doktor Alicja Komorowska w swoim wykładzie opierała się na własnych doświadczeniach

Po przerwie, kursanci zostali zaproszeni przez doktor Dorotę Jaworską/ Matys do wspólnych ćwiczeń warsztatowych i praktycznych, w których podzieleni byli na grupy, zadaniem zaś ich było uzasadnienie czy współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami układa się dobrze, czy raczej nie. W tej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami i mieli okazję opracować techniki współpracy z rodzicami, ćwiczyli umiejętności komunikacji oraz rozwiązywania problemów, co najważniejsze mieli możliwość doskonalenia umiejętności reagowania w konstruktywny sposób na sytuacje trudne pojawiające się we współpracy z rodzicami bądź opiekunami.

Punktem kulminacyjnym były wypowiedzi dwóch osób dobranych w pary, które wypowiadały się w jaki sposób dana osoba osiągnęła sukces we współpracy z rodzicami określając jej pozytywne cechy.

Na zakończenie wszyscy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim informujące o  ukończeniu szkolenia. Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych grono pedagogiczne z obu placówek gotowe jest podjąć nowe wyzwania szkoleniowe.

Tekst : Izabela Bielińska dyrektor szkoły, Weronika Ukagbu przewodnicząca Rady Rodziców

KURS METODYCZNY DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

Profesor H. Olszewski otrzymał podziękowanie za pomoc w organizacji szkolenia dla kadry z Norwegii i Anglii

ROK SZKOLNY 2014/ 2015 ROZPOCZYNAMY OD KURSU METODYCZNEGO  NASZEJ KADRY

KURS METODYCZNY  DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ 

Współorganizatorem szkolenia jest dyrekcja Polskiej Szkoły z Moss przy udziale Ateneum Szkoły Wyższej  w Gdańsku 

1. Szkolenie odbędzie się 26 lipca o godz. 11.30 w Gdańsku w budynku Ateneum Szkoły Wyższej. sala 106 w siedzibie Uczelni przy ulicy 3 Maja 25A,
Tematyka szkolenia dotyczy organizacji przestrzeni i czasu w tworzeniu klimatu klasy oraz roli motywacji w procesie uczenia się

2. Osoby szkolące dr Alicja Komorowska Zielony- wykładowca Ateneum,  Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Dorota Jaworska-Matys (wykładowca UG)

Bloki wykładowe
Godz. 11.30/ 13.00 wykład wprowadzający : Organizacja czasu i przestrzeni w klasie szkolnej
Godz. 13.00/ 13. 30 przerwa kawowa
Godz. 13. 30/ 15.00 warsztaty : Jak motywować uczniów do nauki?
Godz. 15.00/ 15.30 przerwa na kawę
Godz. 15.30/ 16.30 warsztaty : Jak budować klimat klasy z uwzględnieniem dobrej organizacji czasu i przestrzeni?
Godz. 16.30/ 17.00 podsumowanie i refleksje, wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu w języku polskim i angielskim, sesja zdjęciowa
Godz. 18. 00/ 19. 00 wycieczka do Parku Oliwskiego wraz z przewodnikiem
Godz. 19. 45 kolacja w Restauracji Meksykańskiej El Paso / Stary Rynek Oliwski 7, Gdańsk

Swoją obecnoscią zaszczyci nas dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły z Bristolu Rosanna Radlińska Tyma, z którą nasza szkoła współpracuje w ramach projektów edukacyjnych oraz nauczycielka Joanna Lus

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA W PORĘBIE SPYTKOWSKIEJ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU JESTEŚMY AKTYWNI

W dniach 13 do 15 .06 .2014 r. odbyło spotkanie dzieci wraz z opiekunami oraz nauczycielami z Norwegii w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej z dziećmi z w/w szkoły

Miejscem spotkania była szkoła w Porębie Spytkowskiej przy ulicy Kasztelana Spytka 98.

Tematem przewodnim była integracja szkół polonijnych z macierzą, pielęgnowanie wartości narodowych.

Organizatorami spotkania byli dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Piotr Tota oraz dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss Izabela Bielińska

Uczestnikami spotkania były dzieci z Norwegii/ Kasjan ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo, Karolina Doniec z Polskiej Społecznej Szkoły Sobotniej z Fredrikstad, Victoria Ukaegbu z Polskiej Szkoły Sobotniej z Moss oraz Julia Zawal zawodniczka grupy taneczno/ gimnastycznej Aranei, która podlega pod działalność Stowarzyszenia Dzieci Polsce oraz uczennice ze szkoły w Porębie Spytkowskiej Wiktoria Cichostępska, Natalia Chudoba, Karolina Góra, Aleksandra Kotra, Zuzanna Kwiecień, Sabina Stec, Gabriela Stolińska, Katarzyna Jędryka Martyna Kopacz, Anna Jędryka, Sara Wójtowicz, Joanna Tota

Projekt edukacyjny ”Jesteśmy aktywni” obejmował warsztaty taneczno gimnastyczne prowadzone przez Aleksandrę Bielińską wielokrotną mistrzynię Polski w tańcu oraz turniej gimnastyczny, w którym brały udział uczennice. Prezentowały one własny program do wybranej przez siebie muzyki. Czteroosobowe jury wybrało 3 najlepsze uczestniczki, które otrzymały dyplomy i medale. I miejsce zajęła Karolina Doniec, II miejsce Gabriela Stolińska, III miejsce Julia Zawal, najmłodsza uczestniczka naszego projektu mająca jedynie 6 i pół roku. Wszystkie uczestniczki otrzymały dyplomy za udział w warsztatach.

Po części artystycznej czas przewidziany był na posiłek, po którym odbyła się wycieczka krajoznawcza.

Kolejnym punktem naszego projektu była spotkanie w zamku w Wiśniczu, gdzie Pani przewodnik opowiedziała krótką historię rodu Kmitów. Mieliśmy przyjemność zapoznania się z barokowo/renesansową rezydencją małopolskich rodów magnackich. Następnym punktem programu było zwiedzanie kopalni w Bochni, gdzie uczestnicy zjechali około 250 metrów pod ziemię z prędkością 4m/s. W kopalni dużą atrakcją była kolejka podziemna, którą przewiozła dzieci do punktu zwiedzania. Efektowne prezentacje medialne, które przemawiały do dzieci po wypowiedzeniu zaklęcia abrakadabra to kolejny innowacyjny efekt działania kopalni.

Po powrocie z wycieczki krajoznawczej w szkole w Porębie odbyła się uroczystość w trakcie której  zaprezentowali gościom tańce folklorystyczne. Uczniowie wystąpili w pięknych ludowych krakowskich strojach. Następnie czas przeznaczony był dla uczestniczek tańca oraz wręczenia nagród i medali dzieciom, które zwyciężyły zawody. Mieliśmy przyjemność gościć rodziców uczniów, nauczycieli, sołtysa Stanisława Górę wraz z rodziną. Na tak ważną, uroczystość przybył nawet ksiądz Stanisław Boryczka proboszcz parafii.

Wielkie podziękowania za zainspirowanie spotkania, realizację projektów edukacyjnych, organizację konkursów międzynarodowych oraz przeprowadzenie warsztatów taneczno -gimnastycznych takie słowa padały z ust współorganizatorów projektu.

Uwieńczeniem tego wieczoru było wręczenie uczniom szkoły w Porębie Spytkowskiej dyplomów i nagród za udział w konkursie świątecznym pt „Z czym kojarzy mi się Wielkanoc”. Dyrektor Izabela Bielińska organizator tego konkursu miała możliwość osobistego wręczenia uczniom dyplomów i nagród książkowych

Zakończeniem wieczoru był grill integracyjny na posesji szkoły.

Wizyta w Wieliczce

Projekt niedzielny rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, gdzie proboszcz przywitał osobiście uczestników projektu z Norwegii. Zwiedzanie kościoła oraz zabytkowej dzwonnicy pochodzącej z XVI był kolejnym punktem naszego projektu.

Czas nieubłagalnie uciekał, program był bardzo napięty ostatnim elementem programu był Kraków, w którego tajemnice wprowadził nas Pan Marek nauczyciel historii. Smok wawelski, Sukiennice, Rynek oraz hejnał w kościele Mariackim to elementy naszego projektu.

Godzina 18.00, która wybiła na naszych zegarkach była punktem zwrotnym w stronę lotniska Kraków Balice, na które zmuszeni byli udać się uczestnicy z Norwegii. Po owocnych i pełnych zaangażowania spotkaniach uczniowie, rodzice i nauczyciele obu placówek są gotowi podjąć nowe wyzwania.

Izabela Bielińska dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss w Norwegii

Swoje podziękowania składa Elżbieta Buchla, mama Kasjana, który brał udział w projekcie

Składam najserdeczniejsze podziekowania organizatorom i współorganizatorom za mozliwość udziału w projekcie “Jestesmy aktywni”. Serdeczne podziekowania równiez tym, którzy  przyczynili  się, aby uprzyjemnić nam czas pobytu w Polsce.Dziekujemy za miło i sympatycznie spędzone chwile.