Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 8 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

  • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
  • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

  • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
  • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

  • Praca z podręcznikiem
  • Wykład

Środki dydaktyczne

Podręcznik, testy

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat : Przygotowanie do testów egzaminacyjnych 

  • Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z całego roku szkolnego .
  • Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego.
  • Rozwiązywanie testów oraz wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń

 

Dodaj komentarz