Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 15 – 25 maja

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • uzupełnia i utrwala wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy;
 • potrafi szeregować wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • zna i potrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • potrafi odmieniać rzeczowniki przez przypadki gramatyczne;
 • wie i rozumie, co to jest narracja pierwszo- i trzecioosobowa;
 • zna i potrafi odróżnić odmienne i nieodmienne części mowy;
 • potrafi wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu;
 • wie, co to jest wyraz bliskoznaczny (synonim) i wyraz przeciwstawny (antonim);
 • potrafi napisać samodzielnie zaproszenie.

Metody:

 • wyjaśnienie;
 • ćwiczeń praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Nowe słowa na start”, przykładowe testy egzaminacyjne.

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna:  

Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Rozwiązywanie zdań testowych z wiedzy o języku polskim i literaturze.
 4. Przygotowanie do rozwiązywania testu klasyfikacyjnego – zasady.

 

Dodaj komentarz