Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 17 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testów klasyfikacyjnych

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem,
 • Zapoznanie się z treścią testu i zasobem zadań

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Zna i umie wskazać w tekście litery alfabetu
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Zna zasady pisowni z literą h
 • Umie przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy II
 • Zna części mowy : rzeczownik, czasownik

Metody:

 • Pogadanka,
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień, części mowy, podział na sylaby, litery, zasady pisowni z literą h
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

II  jednostka lekcyjna:

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień z edukacji matematycznej 
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

Dodaj komentarz