Karnawał 2016

Karnawał

W dniu 20 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Zabawy i konkursy dzięki, którym dzieci miały wiele uśmiechu i zadowolenia. Program przewidywał

 • Animacje taneczne-zumbowe
 • Taniec na gazecie przy muzyce
 • Malowanie buziek specjalnymi kredkami/farbkami do twarzy
 • Zjadanie ciastek na sznurku – bez pomocy rąk ! Kto pierwszy?
 • Konkurs na najciekawszy strój – pokaz (przejście po „wybiegu” i wybór przez jury)
 • Taniec wokół krzeseł, na ciszę
 • Loterię fantową

 

Jasełka 23 stycznia

Monia w roli Maryi, Krystian w roli Józefa.

W dniu 23 stycznia 2016 społeczność naszej szkoły uczestniczyła w Jasełkach przygotowanych przez dzieci i nauczycieli. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przedstawili scenkę związaną z Bożym Narodzeniem. Nie zabrakło śpiewu kolęd oraz występu małych solistów. Na szczególne podziękowanie zasługuje Monika Mazur, która pięknie zagrała na skrzypcach. Dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu strojów dla dzieci.

Wszystkie dzieci wystąpiły z wielkim zaangażowaniem i wcieliły się w postacie aktorów. 

Mali aktorzy

W roli Maryi wystąpiła Monika Mazur , w roli Józefa Krystian Moder.

Szczególne podziękowania za wielkie poświęcenie w przygotowaniu dzieci do szkolnych jasełek dla Małgorzaty Gołębiewskiej i Magdaleny Kruczek.

ZAPRASZAMY NA KONKURS RECYTATORSKI PT. “WIERSZE JANA BRZECHWY” W DNIU 20 LUTEGO

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
BRZECHWA DZIECIOM

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss. (Foreningen Barna Polen)

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
• konkurs skierowany jest do uczniów PSS w Moss
• każda klasa swoich uczniów
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy,
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców klas
Cele konkursu:
1. popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
2. rozwijanie zdolności recytatorskich,
3. zainteresowanie uczniów poezją,
4. zachęcanie do występów na scenie,
5. prezentacja umiejętności uczniów,
6. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Kryteria oceny
Komisja w skład, której wchodzą:
• nauczyciel muzyki i choreografii mgr Agnieszka Maliszewska
• nauczyciel wychowania przedszkolnego, prowadzi warsztaty teatralne mgr Jolanta Długońska
które dokonają oceny wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu,
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 lutego 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.

WYNIKI KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Odbiór nagród

I MIEJSCE

 • FRANCISZEK BENDKOWSKI Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 
 • OLIVIA BŁĄDZIŃSKI 
 • WIKTORIA PTAK 
 • KRYSTIAN GAWEŁ

II MIEJSCE 

 • IGOR  GAWEŁ Z GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 
 • KRYSTIAN MODER 

III MIEJSCE 

 • VICTORIA UKAEGBU

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

Mikołaj w naszej szkole 5 grudnia

Przybycie świętego Mikołaja

W dniu 5 grudnia 2015 w naszej szkole odbyło się spotkanie z mikołajem. Dzieci przywitały mikołaja świąteczną piosenką i otrzymały prezenty  niektóre bardziej odważne rozmawiały z mikołajem i zrobiły sobie z nim zdjęcie.

Uroczystość przebiegała w świątecznej i miłej atmosferze. 

Ślubowanie 21 listopada

Ślubowanie

W dniu 21 listopada o godz. 10.00  odbyła się uroczystość ślubowania nowych uczniów naszej szkoły. Przyjęliśmy do grona braci uczniowskiej 25 uczniów, którzy zdali egzamin. Uczniowie w strojach galowych i czerwonych czapeczkach żaczkach godnie reprezentowali PSS w Moss. 

“POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie świątecznym

“POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss. (Foreningen Barna Polen)

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs skierowany jest do uczniów PSS w Moss

3. Przebieg konkursu
a. Tematem konkursu jest Pomocnik świętego Mikołaja
b. Technika wydzieranka, wyklejanka dla klas I – V , dla grupy O i przedszkolnej praca wykonana farbami. Prace wykonane inną techniką zostaną zdyskwalifikowane
c. Format A4
d. Prace należy składać do dnia 12 grudnia 2015 roku do swoich wychowawców.
• praca powinna zawierać imię i nazwisko
• klasę

4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 stycznia 2016 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.

SPRAWOZDANIE Z POLONIJNEJ SESJI WARSZTATOWEJ „DO KRAJU TEGO… TĘSKNO MI PANIE…” – WOKÓŁ TRADYCJI I WSPÓŁCZESNOŚCI POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ.

Dnia 7 listopada 2015 w Szkole Polskiej w Moss odbyły się warsztaty muzyczne, które prowadziła mgr Agnieszka Maliszewska oraz dr Tomasz Maliszewski

Uczestnikami była kadra pedagogiczna z Polskiej Szkoły w Moss oraz nauczyciele z Gdańska, Warszawy i różnych terenów Norwegii.

Spotkanie miało dostarczyć jego uczestnikom przeglądu najważniejszych polskich pieśni patriotycznych wraz z próbą ukazania: na jakim tle historycznym poszczególne z nich się kształtowały, w jaki – często bardzo zawiły/skomplikowany – sposób stawały się pieśniami ważnymi dla całej polskiej wspólnoty. Wszystko to niemal w przeddzień kolejnej ważnej dla Polski i Polaków rocznicy Święta Niepodległości. Tym samym można uznać, że wśród głównych celów sesji warsztatowej – obok, niewątpliwie niezwykle ważnego zadania: wspólnego muzykowania w patriotycznym duchu – znajdowały się i takie, jak: podjęcie próby uporządkowania wiedzy na temat dziejów polskiej pieśni patriotycznych oraz ukazanie jej głównych kierunków rozwojowych zarówno w linii religijnej, jak i nurcie wojskowym czy świeckim.

Prowadzący w mistrzowski sposób, wplatając chwile wspólnego muzykowania, zapoznali szkoleniowców z różnymi pieśniami pojawiającymi się w historii Polski na przestrzeni wieków. Począwszy do Roty, poprzez Gaude Mater Polonia, na pieśniach okresu Solidarności kończąc. Sesja warsztatowa zakończyła się rozdaniem dwujęzycznych certyfikatów oraz wspólnym biesiadowaniem.

Tekst : Paulina Bendkowska 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO WSPOMNIENIA Z WAKACJI

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO WSPOMNIENIA Z WAKACJI 

 I MIEJSCA 

 • Jakub Konaszczyc ze Szkoły Podstawowej nr 86 z Warszawy 
 • Aleksandra Konaszczyc ze szkoły Podstawowej nr 86 z Warszawy
 • Krystian Gaweł z Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss
 • Praca grupowa z Niepublicznego Przedszkola Językowo- Naukowego “Mega  Mocni ” z Gdańska 

II  MIEJSCA

 • Olivia Błądziński z Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss
 • Michalina Rogulska ze Szkoły Podstawowej nr 86 z Warszawy
 • Anna Beger z Publicznej Szkoły Podstawowej z Poręby Spytkowskiej 

III MIEJSCA 

 • Apolonia Wójcik z Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss
 • Igor Gaweł z Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss
 • Patrycja Gicala z Publicznej Szkoły Podstawowej z Poręby Spytkowskiej

WYRÓŻNIENIA

 • Victoria Ukaegbu z Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss
 • Monika Mazur z Polskiej Sobotniej Szkoły w Moss
 • Martyna Frankowicz z Publicznej Szkoły Podstawowej z Poręby Spytkowskiej
 • Maja Bonk z Niepublicznego Przedszkola Krasnoludek z Gdańska