LEKCJA 1- 16 września

Nazwa bloku programowego : Poznajemy naszą ojczyznę i inne kraje
europejskie
Temat:  Ukształtowanie powierzchni Polski.
Cele główne: uczeń

 • zna siły wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię ziemi
 • potrafi wskazać skutki działania sił wewnętrznych

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna pasy ukształtowania powierzchni ziemi
 • potraf wymienić łańcuchy górskie, pas wyżyn, kotlin oraz nizin

Metody pracy :

 • słowne – pogadanka, wykład, informacja
 • problemowe- udzielanie odpowiedzi, zadawanie pytań
 • oglądowe – ilustracje, karty pracy, ćwiczenia
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne

 • podręcznik i ćwiczenia do klasy "Tajemnice przyrody"
 • karty pracy
 • ćwiczenia
 • mapa

Przebieg I jednostka lekcyjna.

Temat : Wewnętrzne i zewnętrzne siły kształtujące powierzchnię ziemi

 1. Pasy ukształtowania powierzchni ziemi
  a. pas gór
  b. pas kotlin podkarpackich
  c. pas wyżyn
  d. pas nizin
 2. Pojezierza.