J. angielski

KONSPEKT DLA  KLASY O

OPRACOWAŁA:  mgr Joanna Dębicka

Lekcja  2 – 30 września

Nazwa bloku programowego: HELLO AGAIN!

Temat:   BODY PARTS

Cele główne:

 • zapoznanie z nazwami części ciała w języku angielskim;

Cele szczegółowe:

 • potrafi wymienić w języku angielskim podstawowe części ciała;
 • potrafi wskazać na swoim ciele wymawiane przez nauczyciela nazwy części ciała;
 • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

 • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • metody oglądowe: obserwacja i pokaz, przykład osobisty nauczyciela, udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
 • metody słowne: opowiadania, zagadki, uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:

Płyta cd, odtwarzacz płyt cd, gra memory, plansza z kolorami, książka „Fantastic first poems”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Body parts – części ciała

 1. Powitanie piosenką „hello song”
 2. song „Hokey Pokey”
 3. gra na rozpoznawanie usłyszanych nazw oraz pokazywanie danych części ciała „touch your…”
 4. gra memory „body”
 5. powtórzenie kolorów w języku angielskim – przyczepianie odpowiednich obrazków
 6. czytanie wierszyka „bumble bee”.