Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY O 
OPRACOWAŁA:  mgr Joanna Dębicka

Lekcja 4 – 28 października

Nazwa bloku programowego: BODY
Temat: BODY TOWER GAME

Cele główne:

  • powtórzenie nazw części ciała w języku angielskim;

Cele szczegółowe: dziecko

  • potrafi wymienić w języku angielskim podstawowe części ciała;
  • potrafi wskazać na swoim ciele wymawiane przez nauczyciela nazwy części ciała;
  • śpiewa i ilustruje ruchem piosenki.

Metody:

  • metody czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda ćwiczeń;
  • metody oglądowe: obserwacja i pokaz, przykład osobisty nauczyciela,
  • udostępnianie sztuki: utwory muzyczne;
  • metody słowne: opowiadania, uczenie piosenek.

Środki dydaktyczne:
Płyta cd, odtwarzacz płyt cd, gra memory, kubeczki papierowe, flashcards-obrazki;

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat:  Body – tower game
1. Powitanie piosenką „Hello song”;
2. Song „Head, shoulder, knees and toes”;
3. Gra memory „body”;
4. Układanie „wieży” z kubeczków i obrazków, które ukazują części ciała;
5. Zabawa w szukanie obrazków po sali.