J. angielski

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 4 – 28 października

Nazwa bloku programowego: Review.
Temat: Test Chapter 1.

Cele główne:

  • sprawdzenie wiedzy uczniów ,
  • określenie nad czym uczniowie muszą jeszcze popracować.

Cele szczegółowe:

  • uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania,
  • uczeń ćwiczy rozwiązywanie testów,

Metody

  • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi,

Środki dydaktyczne: test, nagrania audio.

Przebieg:
I jednostka lekcyjna:
Temat :  Test Chapter 1.
1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
2. Nauczyciel rozdaje i omawia zasady pracy z testem.
3. Uczniowie rozwiązują testy.
4. Uczniowie oddają podpisane testy.
5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.