Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Aleksandra Bielińska-Podejko

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: The weather

Temat: Sun or snow?

Cele główne:

 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego;
 • zapoznanie z nazwami zjawisk pogodowych.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi nazwać zjawiska pogodowe w języku obcym;
 • potrafi nazwać pory roku w języku obcym;
 • umie dopasować pogodę do pory roku;
 • doskonali umiejętność prawidłowego trzymania narzędzia do pisania;
 • poznaje nowe przymiotniki.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • metody aktywizujące: gry i zabawy;
 • metoda oglądowa: flashcards

 

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń, flashcards, karty pracy

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sun or snow?

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Klambury językowe – nauczyciel pokazuje a uczniowie próbują zgadnąć o jaką pogodę chodzi.
 4. Uczniowie rozwiązują zadania z kart pracy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

Leave a Reply