Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Wild animals

Temat: Biggest and smallest

Cele główne:

 • kształtowanie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń poznaje zasady stopniowania przymiotników;
 • opisuje zwierzęta;
 • współpracuje z innymi dziećmi w czasie czytania z podziałem na role.

Metody:

 • metody praktyczne: pytania i odpowiedzi;
 • ruchowa;
 • aktywizująca: gry i zabawy.

Środki dydaktyczne:

Materiały multimedialne, podręcznik, nagrania audio, zeszyt ćwiczeń.

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat :  Biggest and smallest

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Uczniowie czytają historyjkę z podręcznika i dowiadują się jak stopniujemy przymiotniki w języku angielskim.
 4. Uczniowie wykonują różne zadania utrwalające.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Leave a Reply